Illustrasjon: Garda Sikring
Publisert
26.apr.2021

Garda Sikring lanserer et grønnere alternativ

ECOpanel er første produkt i serien av mer miljøvennlig sikring.

Garda Sikring ønsker å gjøre en forskjell der vi kan bidra mest. Med et årlig salg på nærmere 200 km med byggegjerder inkl. tilhørende plastfot, gir dette stort potensiale for tiltak som skaper miljøgevinst. Vi har derfor i samarbeid med nøkkel-leverandører utarbeidet et mer miljøvennlig konsept for flyttbar sikring. Løsningen inkluderer i dag ECOpanel byggegjerde og plastfot med grønne markeringer.

ECOpanelet inngår i vår satsning for en mer bærekraftig utvikling, og sammen med partnere er det inngått et forpliktende og unikt samarbeid i alle ledd fra produksjon, transport, distribusjon til gjenvinning. Blant annet skal frakt fra fabrikk i England til Norge foregå med 100% plassutnyttelse og på en slik måte at CO2 besparelsen er på minimum 30% sammenlignet med tradisjonelle metoder. For plastføttene er det etablert en panteordning som sikrer riktig gjenvinning. I tillegg vil produktkvaliteten gi lengre levetid og man unngår et bruk-og-kast produkt.

– Vi har over en periode jobbet for å bidra til det grønne skiftet der det gir mest effekt, og jeg er glad for at vi nå har fått på plass et forpliktende samarbeid med våre viktigste partnere i dette konseptet. Disse er produsent ZND i England, transport- og logistikkselskapet DSV og KMT Gjenvinning. Dette er bare starten, og vi vil framover jobbe videre både med hva vi kan gjøre internt samt være en pådriver mot våre leverandører til å ta grønne valg, sier Frode Rastad, Daglig leder i Garda Anleggsikring. Alle partnere bidrar for bærekraftig løsning, og samlet sett blir dette et dokumentert miljøvennlig alternativ som sikrer et grønnere sikringsvalg for våre kunder.

– Vi i DSV Road har et betydelig fokus på å optimalisere våre transportløsninger – også med et klart mål om å minimalisere miljøbelastningene. Som et av verdens største transport- og logistikkselskap, tar vi vår del av ansvaret for å flytte transportsektoren mot en mer bærekraftig fremtid. Sammen med våre kunder legger vi mye energi på å forbedre og effektivisere forsyningskjedene og derigjennom redusere miljøbelastningene. Dette gjør vi gjennom å finne best mulige kombinasjonsløsninger på tog, sjø, fly og bil, ikke minst sørger vi for å utnytte kapasiteten og fyllingsgraden på lastebærerne. I tillegg har vi det nyeste og mest moderne bilmateriellet i markedet – alt for å optimalisere vareflyt, øke kostnadseffektiviteten og redusere karbonavtrykket.  Vi har dermed veldig sammenfallende interesser med Garda og er glade og stolte for vårt samarbeid, sier Rune Berg Stiansen, Administrerende Direktør i DSV Road AS.

Fra ung til etablert med ny profil

I løpet av de 9 årene vi har vært i markedet, har Garda Anleggsikring vært gjennom en kontinuerlig utvikling, og tilbyr ett av Garda Sikring konsernets fire produktområder. En naturlig prosess gjennom bl.a. etableringen av Garda Sikkerhetssenter har gjort at vi nå har tatt et steg nærmere vårt morselskap og endret vår logo og profil. Vi er fortsatt Garda Anleggsikring, men har gått fra ung aktør til etablert markedsleder av flyttbar sikring med fokus på miljø og bærekraft. Framover vil du se oss i litt andre farger, men våre ansatte, service og produktbredde er den samme og under stadig utvikling. Med en sterkere profil rundt vårt konsern Garda Sikring vil vi søke sterkere synergier for å hjelpe kunder med et bredt nasjonalt tilbud som markedsleder for områdesikkerhet i Norge.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring