Bjørn Arve Ofstad (t.v.) og Ståle Rød signerte avtalen under Arendalsuka. Foto: Skanska
Publisert: 22.09.2022 

Skanska og Norsk Gjenvinning inngår utviklingsavtale

Siden 2010 har Skanska og Norsk Gjenvinning hatt en rammeavtale knyttet til håndtering av avfall fra Skanska sine bygg – og anleggsprosjekter. Nå styrker partene samarbeidet og inngår en utviklingsavtale for strategisk samarbeid i omstillingen til en mer sirkulær økonomi.

Skanska har en klimaambisjon om å redusere utslipp med 70 % allerede innen 2030 og være klimanøytral innen 2045. Konsernsjef Ståle Rød utdyper hvorfor selskapet han leder velger å inngå en slik avtale med Norsk Gjenvinning (NG).

– For å nå vår klimaambisjon har vi etablert et veikart der vi har definert hvilke områder vi må jobbe med og hva som skal til for at vi når våre målsetninger. I dette veikartet er sirkulære verdikjeder et av fokusområdene for å redusere forbruket av jordens begrensede naturressurser.

– I arbeidet med å etablere sirkulære verdikjeder å finne gjenbruks og ombruksløsninger er et strategisk partnerskap med NG en naturlig utvikling etter mange års nært samarbeid. De besitter en kompetanse og kapasitet som vil bidra til at vi sammen kan utvikle oss mot et klimanøytralt samfunn.

– Samarbeid ligger til grunn i arbeidet med å skape flere sirkulære verdikjeder. Vi setter pris på kunder som setter høye ambisjoner og som lener seg frem i denne omstillingen. Jeg tror at ved å koble kompetansen fra begge selskaper vil kunne finne nye innovative løsninger for hele bransjen. Målet er å skape mer bærekraftige og fremtidsrettede byggeplasser

NG trekker også fram det mangeårige samarbeidet med Skanska når konsernsjef Bjørn Arve Ofstad begrunner den nye avtalen.

Utviklingsavtalen som ble undertegnet på Arendalsuka skal bidra til å styrke samarbeidet på flere områder.

– Vi har allerede identifisert flere mulige samarbeidsområder som vi vil jobbe med i tiden som kommer, sier Rød og trekker frem ressurshåndtering i verdikjeden som et område hvor det er et stort potensial for både å redusere klimagassutslipp og øke den operasjonelle effektiviteten.

– Datadeling og bruk av moderne teknologi er også et område hvor vi ser det er stor verdi å hente og kanskje også nye forretningsmuligheter, sier Rød.

– I NG jobber vi for å bidra til at verden får en effektiv overgang til sirkulærøkonomien. Når vi signerer en slik avtale signaliserer vi ikke bare til omverden at vi ønsker å øke takten for omstilling til sirkulærøkonomi, men vi signaliserer også internt til egne organisasjoner om viktigheten av samarbeid for å lykkes. Ved å sette konkrete mål sammen, tydeliggjøres dette internt i respektive selskaper slik at vi lykkes. Vårt bidrag til blant annet være at vi stiller med en kompetanse som om hva som skal til for bedre design, redusere avfall, øke ombruk og skape nye råvarer av avfallet vi henter inn. Dette gjør vi gjennom å utnytte avfallsdata, for å ta beslutninger basert på innsikt og kunnskap.

Konsernsjef Ofstad er opptatt av å understreke at det er både interne og eksterne målsetninger med utviklingsavtalen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring