Illustrasjon: OBOS
Emner
Publisert
13.okt.2021

OBOS og Sirkulær Ressurssentral med samarbeid

OBOS blir med som pådriver for ombruk av byggematerialer. Nylig signerte de en toåring avtale om å støtte Sirkulær Ressurssentral, Norges største sentral for lagring og videresalg av brukte byggematerialer.

– OBOS har ambisiøse miljømål. For eksempel jobber vi for 45 prosent CO2-reduksjon på nybygg innen 2026. Gjen- og ombruk av byggematerialer vil være et viktig miljøbidrag, men i dag kan vi ikke nok om dette. Samarbeidet med Sirkulær Ressurssentral vil gi oss verdifull innsikt slik at vi kan bli bedre, sier miljødirektør i OBOS, Birgitte Molstad.

Gevinsten ved å legge bedre til rette for ombruk av materialer er stor. I Norge i dag produserer vi årlig 1,8 millioner tonn avfall fra byggeaktiviteter. 60 prosent av utslipp i bygg- og anleggsbransjen kommer fra produksjon og transport av materialer. Med 20 prosent resirkulering av byggematerialer, reduseres årlige utslipp med 900 000 tonn CO2.

Sirkulær Ressurssentral er byggevarens svar på Fretex og dras i gang av Foreningen Pådriv.

– Å ha en stor aktør som OBOS med oss i vår innsats for å øke ombruket av materialer i byggebransjen er viktig. Vi håper det inspirerer flere aktører til å melde seg på, da dette er en krevende utfordring som vi er nødt til å løse i fellesskap, sier Håkon Iversen, daglig leder i Sirkulær Ressurssentral.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring