Moelven Valåsens industriområde. Foto: Johan Blomquist
Publisert: 14.07.2022 

Moelven bygger pelletsfabrikk i Karlskoga

Moelven investerer 382 millioner kroner (SEK) i ny pelletsfabrikk og anlegg for energiproduksjon ved Moelven Valåsen i Karlskoga i Sverige. Den innovative pelletsfabrikken skal etter planen være i drift høsten 2024.

– Moelven tar ansvar for å ta i bruk hele naturressursen vi henter fra skogen. Når halvparten av tømmeret blir til fiberprodukter er det dette en meget bærekraftig og lønnsom måte å forvalte restråstoffet fra sagbrukene våre på, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Satsningen kommer som en følge av kapasitetsutvidelsen ved Moelvens sagbruk i regionen. Tidligere har konsernstyret gitt klarsignal for en investeringspakke på til sammen 635 millioner kroner (SEK) ved Moelven Edanesågen AB og Moelven Valåsen AB.

Fullintegrert med sagbruk

Den nye pelletsfabrikken blir fullintegrert med sagbruket ved Moelven Valåsen i Karlskoga. Energiproduksjonen skal utvides slik at den kan forsyne det økte behovet for biobasert energi som kommer som konsekvens av utbyggingen. Investeringen har en kostnadsramme på 382 millioner kroner (SEK).

Fabrikken blir bygd etter samme lest som Moelvens første pelletsfabrikk på Sokna i Norge, som er integrert med Moelven Soknabruket. Da denne ble åpnet i 2020 var fabrikken den første i sitt slag i Norge, og aldri før hadde det blitt tatt i bruk en slik produksjonsmetode i et nordisk klima.

– Vi er så heldige at vi kan høste erfaringene fra suksesshistorien med vår første innovative pelletsfabrikk i Norge og gjenbruke den i Sverige, sier Kristiansen.

Pellets til verden

Pelletsfabrikken vil få en kapasitet på 80.000 tonn pellets i året, men blir dimensjonert til å kunne øke produksjonen opp til 105.000 tonn i året på sikt. Satsningen medfører åtte nye arbeidsplasser i Karlskoga, der Moelven fra før har lokalisert sagbruket Moelven Valåsen AB og høvleriet og distribusjonssenteret til Moelven Valåsen Wood AB. Moelven Pellets AB skal produsere hvit trepellets av høyeste kvalitetsklasse som skal sendes ut på det det internasjonale markedet via skip fra Vänern.

– Moelven er posisjonert i store deler av verdikjeden. Dette gjør at vi kan skape kortreiste og bærekraftige produkter av lokale verdier til det globale markedet, sier Kristiansen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring