Illustrasjon: Shutterstock
Publisert: 16.03.2023 

Skal gjøre detaljerte data fra bygg tilgjengelige for forskning og innovasjon

Forsknings- og innovasjonsmiljøer over hele landet skal kunne benytte seg av e-infrastrukturen som skapes.

Sammen med 16 partnere er SINTEF i gang med et stort forskningsinfrastruktur-prosjekt innen datainnsamling og -analyser av bygningers energiforbruk og inneklima.

Målet er å gi e-infrastruktur til nye, databaserte forskningsmuligheter og tjenester i både bygge- og energisektoren.

– Prosjektet vil også bidra til å utvikle bygningsmassens rolle i energisystemet framover, noe som er viktig for å nå klimamålene. Det skal også gi nyttig kunnskap for utvikling av smarte lavutslippsbyer, sier SINTEF-forsker og prosjektleder Amin Moazami.

Ønsker å knytte til seg flere dataleverandører

Prosjektet, som kalles Smart Building Hub (SBHUB), skal bidra til å koble sammen forskning innen smarte bygninger og energisystemer.

For å få til dette skal detaljerte målinger med høy tidsoppløsning av elektrisitetsforbruk, varmeforbruk, lokal energiproduksjon, parametere for inneklima og andre byggdata organiseres og kobles sammen. Dette gjelder områdene digitalisering av energisystemer, energieffektivitet og energifleksibilitet for bygninger, digitale tvillinger, samt byggautomatisering og smarte kontroller.

– Vi har allerede flere store dataleverandører, men vi vil gjerne ha flere tilknyttede partnere som kan levere data, sier Moazami.

– Personvern og datasikkerhet i henhold til norske og EU-regler (GDPR) har høyeste prioritet hos oss. Derfor vil NIRD (Nasjonal infrastruktur for forskningsdata) gi videre støtte til SBHUB, ved å tilby lagrings-, beregnings- og analysekapasitet, forteller han.

Gjør det mulig for flere innovative tjenester å gå inn i markedet for smartbyggteknologi

Nye og eksisterende bygg utstyres kontinuerlig med digitale verktøy som genererer data og muliggjør smarte kontroller og styring. Norge er blant de ledende landene i Europa på digitalisering, men selv Norge står overfor utfordringer knyttet til bruk av avanserte digitale teknologier som kunstig intelligens (AI) i drift av bygninger.

– SBHUB som en nasjonal e-infrastruktur basert på sikker dataoverføring, samtidig som personvern og databeskyttelse ivaretas, vil gjøre det mulig for mer forskning og mer innovative tjenester å komme inn på dette markedet, sier Moazami.

Offentlige myndigheter vil også bli bedre rustet til kartlegging og å beskytte de mest sårbare forbrukerne mot høye energipriser, samtidig som energisektoren lettere kan optimere driften og prioritere bruk av fornybar energi.

Slik skal prosjektet gjennomføres

Prosjektet er inndelt i to faser:

Fase 1 (2022-2027): I denne fasen, som allerede er finansiert av Forskningsrådet (27,25 MNOK), vil e-infrastrukturen implementeres. Dette inkluderer tilgjengeliggjøring av data og innsamling fra dataleverandører, datasammenstilling, transformasjon og strukturering. Til slutt skal det etableres mekanismer for tilgjengeliggjøring av data, med vekt på personvern.

SBHUB har som mål å bli en del av Europas Digital Innovation Hubs (EDIH) ved å koble seg til Nemonoor EDIH. European Digital Innovation Hubs er et sentralt virkemiddel i EUs nye syvårige DIGITAL-program. Formålet er å sikre at private og offentlige virksomheter rustes til å ta i bruk avanserte digitale teknologier.

Fase 2 (>2027): SBHUB vil fungere som en Digital Innovation Hub og tilby et «test before invest»-miljø, der forskere og små og mellomstore bedrifter kan utvikle og teste smarte byggløsninger med tanke på faktiske forretningsutfordringer. De kan så komme til enighet med dataleverandører, bedrifter og private investorer om sine løsninger.

Fakta om SBHUB:

Prosjektet skal støtte opp om utviklingen av nasjonalt prioriterte forskningsområder beskrevet gjennom Norsk veikart for forskningsinfrastruktur og Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet.

Forskningspartnere i prosjektet er: SINTEF AS, NTNU, SINTEF Energi AS, Institutt for energiteknikk og Smart Innovation Norway AS.

I tillegg bidrar følgende aktører inn i prosjektet: Akershus Energi, Center Denmark, Drammen Eiendom KF, Elhub, Enova SF, Entro AS, FUSen, GK Norge AS, Höegh Eiendom, OBOS og Oslobygg KF.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring