Publisert
15.jan.2019

Smarte bygg gir nye muligheter

Smartsamfunnet er her. Ny teknologi utvikler nye virksomheter. Vi lar oss begeistre av morgendagens digitale dynamikk. Men smarte bygg har også et menneskelig aspekt. Erik R. Kvamshagen er prosjektleder for smartbygget i Karvesvingen 5 og Jennifer Lamson jobber som energi- og miljørådgiver og skal ivareta det grønne aspektet. Begge jobber i Hoegh Eiendom. Store deler […]

Smartsamfunnet er her. Ny teknologi utvikler nye virksomheter. Vi lar oss begeistre av morgendagens digitale dynamikk. Men smarte bygg har også et menneskelig aspekt.

Erik R. Kvamshagen er prosjektleder for smartbygget i Karvesvingen 5 og Jennifer Lamson jobber som energi- og miljørådgiver og skal ivareta det grønne aspektet. Begge jobber i Hoegh Eiendom. Store deler av bygget er allerede utleid, og skal tas i bruk ved ferdigstillelsen i 2020 av Atea – et kjent IT selskap. Framtidens Byggenæring har tatt en prat med begge, for å finne ut mer om hvordan det kommer til å bli å jobbe i et slikt bygg:

– Dette skal på mange måter være en møteplass mellom mennesker og teknologi, en arbeidsplass der folk bruker teknologien knyttet til bygget, og der vi legger grunnlag for at teknologien som finnes, kan utvikle seg i takt med brukernes behov. Allerede ved overtakelsen kommer bygget til å være ett av verdens smarteste bygg, men vi kommer ikke til å stoppe der. Vi legger grunnlaget for at utviklingen skal fortsette etter overtakelsen, slik at dette blir et slags nullpunkt, og ikke et topp-punkt, sier Kvamshagen.

«Å tilby bare et areal holder ikke lenger. Vi må tilby en smartere hverdag.»

– Hva blir nytt i dette byggeprosjektet?

– Først må det understrekes at vi vet mye om effektivitet på jobben. At det handler om å gjøre arbeidsdagen enklest mulig og å ha tilgang til de mest effektive, sømløse systemer som finnes. Dessuten bør beliggenheten er sentral, og ha bygget morgendagens miljøfokus. Men effektivitet har i tillegg et menneskelig aspekt, nemlig trivsel på jobben. Den ansattes opplevelse av å jobbe. Sagt enkelt: Når arbeidsdag og bygg skal gjøres smartere, må vi ta utgangspunkt i mennesket og dets behov.

Suksessfaktor

– Hva blir viktig for å lykkes med dette bygget?

– Å være smart handler om å bruke hodet, og det sitter heldigvis fortsatt på menneskene. Vi vet at smart teknologi er en sentral faktor i den utviklingen vi er en del av. Samtidig må brukerne være i fokus, og da er fleksibilitet en suksessfaktor. Eiendomsbransjen har lenge vært preget av lange penger, tradisjonelle forretningsmodeller og rigide leiekontrakter. Nå må vi i større grad tilpasse oss endringene av virksomheten i andre bransjer. Fremtiden er usikker, og stadig flere oppgaver kan utføres uten mennesker. Eiendomsbransjen må tilby den fleksibiliteten som fremtidens virksomheter vil ha et stadig sterkere behov for.

– Er det denne fleksibiliteten dere bygger inn i nybygget?

– Karvesvingen 5 blir et fleksibelt bygg. Byggets areal er på 18 400 kvadratmeter, og det blir sertifisert som BREEAM Excellent, Passivhus og Smarthus. Atea har inngått leieavtale om halve bygget, resten av bygget skal fylles med innovative selskaper. Morgensdagens tech-miljø skal stimuleres i Karvesvingen 5, det innebærer at bygget støtter brukerne sømløst gjennom hele dagen. At det kommuniserer med og tilpasser seg brukerne, og ikke motsatt. Alle systemene i bygget vil snakke sammen, bygget vil leve med brukerne ved hjelp av en innovativ, individorientert digital plattform. Teknologien, brukerne og de tekniske installasjonene vil jobbe sammen for å energieffektivisere bygget.

Samarbeid og Innovasjon

– Hvordan vil de som arbeider der merke det best?

– Når teknologien tar over manuelle arbeidsprosesser, vil de gode møteplassene bli viktigere enn kontorplassene. Arealer og arbeidsformer vil understøtte samarbeid og innovasjon, og verdier vil bli skapt der folk møtes. Karvesvingen 5 blir et bygg der møteplassene kommer til å bidra til større effektivitet. I digitaliseringens tidsalder kan brukere møtes når og hvor som helst, og eventuelle tilleggstjenester bookes på en felles teknologisk plattform. Smarte bygg dreier seg med andre ord mye om hvordan vi legger til rette for at brukerne skal kunne jobbe sammen.

«Eiendomsbransjen må tilby den fleksibiliteten som fremtidens virksomheter vil ha et stadig sterkere behov for.»

– Hva er i grunnen ideen bed dette bygget?

– Å tilby bare et areal holder ikke lenger. Vi må tilby en smartere hverdag: Fellesarealer og soner for sosialt og faglig påfyll, og som legger til rette for samarbeid. Et interiør som skal reflektere leietakerens identitet, og spille på lag med arkitektur og teknologi. Vi går fra å leie ut eiendom, til å tilby ulike tjenester. Fra å leie ut areal, til å tilby optimale brukeropplevelser. Fra teknisk forvaltning til å være sosial «community manager». Karvesvingen 5 er et eksempel på et bygg der konseptet vil bestå av det smarteste innen teknologi, kombinert med den beste brukeropplevelsen. Her kan brukerne være både fleksible, effektive og sosiale. Akkurat sånn det skal være når et nytt, fascinerende konsept gjør krav på å bli kalt «Det smarteste bygget», sier de to til slutt.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring