Illustrasjon av Haugland bofellesskap. Illustrasjon: Rambøll/Bergen kommune
Publisert: 04.06.2024 

Skal bygge Haugland bofellesskap

Åsane Byggmesterforretning AS, et selskap i AF Gruppen, er innstilt av Bergen kommune som totalentreprenør for bygging av Haugland bofellesskap. Kontraktsverdi er cirka 125 millioner kroner eksklusive mva.

Prosjektet omfatter etablering av to bofellesskap (tun 1 og 2) for psykisk utviklingshemmede. Hvert bofellesskap skal inneholde seks boenheter og en tjenestebase. Byggene skal bygges etter høye miljøkrav.

Tun 1 består av et nybygg i kombinasjon med ombygging av den eldste skolebygningen fra 1952, mens Tun 2 etableres som et nytt bygg. Den eksisterende gymsalen benyttes i dag av nærmiljøet til rekreasjon. Det er derfor besluttet at den bevares, rehabiliteres og tilbys som grendehus. I tillegg skal det etableres en offentlig lekeplass. Disse arbeidene skal utføres under samme entreprise som bofellesskapet, og Haugland bofellesskap er fellesbetegnelsen for hele prosjektet.

– Vi er stolte over å ha blitt innstilt til å gjennomføre Haugland bofellesskap. Byggherrens høye miljøkrav i kombinasjon med prosjektets arkitektur og tomteforhold, gjør at prosjektet også er faglig svært interessant. Vi gleder oss til å starte på prosjektet og til å utvikle et område med samfunnsnyttige bygg, i tett samspill med Bergen kommune,  sier Frank Ståløy, daglig leder i Åsane Byggmesterforretning.

Byggestart vil være høsten 2024 og byggetiden vil være 24 måneder.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring