Foto: Ramirent
Publisert: 05.02.2024 

SBTi godkjent klimamål: Den første utleieleverandøren i verden

Ramirent og LOXAM-konsernets reduksjonsplan har blitt godkjent av Science Based Targets-initiativet (SBTi), noe som gjør konsernet til den første utleieleverandøren som har oppnådd denne sertifiseringen.

Ramirent og LOXAM, et ledende fransk europeisk selskap, og det fjerde største utleiefirmaet for anleggsutstyr i verden, er glade for å kunngjøre at deres reduksjonsplan for klimagasser (GHG) har blitt validert av Science Based Targets (SBTi)-initiativet. Konsernet blir derfor den første utleieleverandøren som oppnår denne sertifiseringen.

Etablert i 2015 som et partnerskap mellom Carbon Disclosure Project, FNs Global Compact, World Resources Institute og WWF, definerer og fremmer SBTi beste praksis for å redusere klimagassutslipp, i tråd med den nyeste vitenskapelige forskningen. Et team av uavhengige eksperter vurderer reduksjonsmålene satt av selskaper opp mot strenge kriterier for å avgjøre om de er kompatible med målet om å begrense global oppvarming til 1,5°C, som fastsatt i Parisavtalen.

Denne valideringen bekrefter relevansen av Ramirent og LOXAMs proaktive miljøstrategi, lansert i 2019. Konsernet har forpliktet seg til å redusere direkte utslipp med 50 prosent (Scope 1 og 2) samt indirekte utslipp med 30 prosent (Scope 3) innen 2030. For å nå disse målene innen 2030, har Ramirent og LOXAM startet en meget spesifikk handlingsplan.

Ramirent bistår våre kunder i det grønne skiftet, både med maskiner, tjenester og kunnskap. Hele 80 prosent av Ramirent sine investeringer er øremerket elektriske maskiner. Det er helt nødvendig for å ta vår del av ansvaret i bygg- og anleggsbransjen, og vi har et ønske og ambisiøst mål om å være den ledende utleieaktøren i en grønnere bygg- og anleggsbransje.

– Vi er glade for at Science Based Targets-initiativet har bekreftet relevansen av vår miljøpolitikk, er i tråd med Parisavtalen. Vi har støttet dette initiativet helt fra starten, fordi vi ønsket å plassere ambisjonene våre innenfor et anerkjent internasjonalt rammeverk, en garanti for oppriktighet og åpenhet. Vi er fullt forpliktet til å fortsette vår innsats i tett samarbeid med vårt økosystem av kunder og leverandører, for å nå våre mål, kommenterer Alice Hénault, Group Strategy and Development Director hos LOXAM.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring