Mange var møtt opp for å overvære den offisielle åpningen av Saemien Sijte. Foto: Statsbygg
Publisert: 21.jun.2022 

Saemien Sijte åpnet

Nå er Saemien Sijte offisielt åpnet for publikum. Det var kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og sametingsråd Maja Kristine Jåma som sto for den offisielle åpningen.

– Både Statsbygg og Stiftelsen Saemien Sijte er glade for endelig å kunne ta imot sitt publikum, sa avdelingsdirektør Merete Hoff som representerte Statsbygg under åpningen. Statsbygg har vært byggherre med Kulturdepartementet som oppdragsgiver.

Statsbygg mottok oppdraget på den samiske nasjonaldagen 6. februar 2019. Prosjekteringen var så vidt i gang da Norge stengte ned i mars 2020. Samhandlingen mellom byggherre, bruker og totaltentreprenør, og dennes prosjekterende og underentreprenører, har i stor grad foregått digitalt. Grunn- og betongarbeid ble igangsatt i august 2020 og Stiftelsen Saemien Sijte kunne flytte inn ved årsskiftet 2021-2022.

Museum med nasjonalt ansvar

Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter på Horjemstangen i Snåsa i Trøndelag. Som eneste sørsamiske museum har Saemien Sijte nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forsking og formidling av sørsamisk kultur. Dokumentasjon av kulturminne, tradisjonell kunnskap og historie er en sentral del av virksomheten.

Bygningen er på ca. 1.700 kvadratmeter. Publikumsdelen av bygget inneholder to utstillingssaler, én for basisutstillingen og én for skiftende utstillinger, museumsbutikk og kafé og en magasinfløy. Her er også en verkstedfløy for ulike aktiviteter som skinnberedning (inkludert avhåring og garving), hardsløyd og mjuksløyd. Magasinfløyen har lokaler for mottak, registrering og konservering av museumsgjenstander, inkludert dypfrysing for å unngå skadedyr og magasinene for ulike kulturgjenstander med ulike krav til luftfuktighet og temperatur (skinn, pels, tinn, tre, fotografier, bøker og dokumenter).

Utendørs er det lagt vekt på å bevare eksisterende vegetasjon i størst mulig grad. Der vegetasjonen ble borte i byggeperioden, har entreprenøren lagt tilbake jorda og planen er at lyng og mose skal vokse opp igjen i løpet av noen få år.

Saemien Sijte skal være et samlingssted for den sørsamisk befolkning, og er dimensjoner for å kunne ta imot inntil 15.000 besøkende per år. Det nye museet skal ha tilstrekkelig magasinkapasitet til at det kan forvalte og bevare de verneverdige gjenstandene til museet i sikre magasin. Ved sida av museumsvirksomheten skal Saemien Sijte også i framtida arbeide med kulturspørsmål og framtidsretta aktiviteter.

Saemien Sijte og Statsbyggs veier skilles ikke ad ved åpningen. Nå ønskes museet velkommen som leietaker i Statsbygg. Statsbygg gleder seg til samarbeidet med museet for å forvalte, drifte og vedlikeholde denne bygningen i framtiden.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring