Avd.leder Rune Andersstuen i Veidekke Bygg Oslo og adm.dir. Eli Grimsby i Oslobygg KF. Foto: Oslobygg
Publisert
22.sep.2021

Rehabiliterer og utvider skole i Oslo

Veidekke skal totalrehabilitere tre vernede bygg på Hartvig Nissen videregående skole samt oppføre to nye bygg i passivhusstandard til drama og gym for det nyopprettede Oslobygg KF. Kontrakten er en samspillsentreprise med en målpris på 550 millioner kroner ekskl. mva.

Hartvig Nissen videregående skole har holdt til på Frogner i Oslo siden slutten av 1800-tallet. Skolen som er kjent fra TV-serien «Skam», skal nå gjennom en total sanering og rehabilitering av de tre vernede byggene på til sammen 9.100 m2. Veidekke skal også oppføre to nye bygg på totalt 3.600 m2 med passivhusstandard: Et dramabygg med blant annet dramasaler og kantine og et gymnastikkbygg under skolegården med to gymsaler, garderober, teknisk rom med mer. Skolegården skal oppgraderes til et nytt byrom som binder skolebyggene sammen, og President Harbitz gate skal stenges og blir en del av skolegården.

– Vi takker så mye for tilliten, det er jo ærefullt å være den første som vinner et byggeoppdrag for det nye Oslobygg KF. Å bygge gode skoler er noe av det viktigste vi kan gjøre som entreprenør, så vi gleder oss stort til å ta vare på tre gamle ærverdige bygninger, oppføre to nye bærekraftige bygg og lage et nytt uteområde til glede for elever, lærere og andre brukere av skolen, sier Rune Andersstuen som er avdelingsleder for Rehab i Veidekke Bygg Oslo.

Det stilles strenge miljøkrav til prosjektet som skal gjennomføres som fossilfri byggeplass (i likhet med alle Veidekkes byggeprosjekter i Oslo). Nybyggene blir i passivhusstandard og for utomhusanlegget er treregnskap og overvannsbehandling viktige faktorer.

– Det er veldig hyggelig å signere den første store kontrakten for Oslobygg. Dette prosjektet er på mange måter et godt bilde for utfordringene vi står overfor når vi bygger i byen med alle de hensyn som vi ta. Samtidig bidrar vi sammen med Veidekke med å vise vei i det grønne skiftet med høye krav til miljø- og klimatiltak, sier administrerende direktør i Oslobygg Eli Grimsby.

Prosjekteringsarbeidene starter opp umiddelbart, mens byggearbeidene starter i fjerde kvartal med planlagt ferdigstillelse våren 2025. Mer om skolen her.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring