Foto: Backe Rogaland
Publisert: 07.05.2021 

Kleivane skole og flerbrukshall – klimavennlig boltreplass for barn

Til høsten kan 392 elever slå seg løs i en ny og klimavennlig skole og flerbrukshall i Sandnes kommune.

Kleivane skole og flerbrukshall er bygget i prefabrikkert betong og stål, med henholdsvis lett-tak og stålplatetak, og skal være klar til skolestart i 2021. Barneskolen blir på 4 434 BRA, mens flerbrukshallen skal være på 2 212 BRA.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise og Backe Rogaland er entreprenør. Sweco har bidratt med prosjektering av konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og brannkonsept, og har vært involvert i prosjektet siden høsten 2019.

– Her har vi bidratt til å utforme bæresystemet slik at bygget tåler belastningene det kan bli utsatt for. I tillegg har vi prosjektert løsninger som skal sikre at bygget motstår klimatiske påkjenninger, og vi har også sørget for at byggets energibehov er innenfor rammene satt av kommunen, sier Thomas Samuelsen, gruppeleder for bygg på Swecos Stavangerkontor.

Han trekker frem at det har vært et spennende prosjekt, og at samarbeidet med Backe og resten av prosjekt- og prosjekteringsgruppen har vært godt.

 Tegningsløs armering

Av spennende aspekter ved prosjektet, kan det trekkes frem at det har blitt brukt modell for å formidle armeringen i prosjektet til betongarbeiderne. Det er ikke helt uvanlig med tegningsløs armering i dag, men det er fortsatt litt i startfasen.

– Det er alltid gøy å være med på bygg som blir laget med kvalitet, og å få bidra til å drive utviklingen. Det mest spennende er å få være med på samfunnsnyttige bygg som blir fine, sier Kristian Bjørsvik, utførende ingeniør i prosjektet for Sweco.

Reduserte avfall

Sandnes kommune har satt krav om at Kleivane skole skal ha passivhusstandard og energimerke A, med mørkegrønn farge. I tillegg skulle byggeprosessen være bra for både miljø og arbeidsmiljø, og det var stort fokus på å redusere avfallsmengden på byggeplassen.

Foto: Nicki Twang

– Vi hadde god dialog med byggherre, prosjekterende og utførende om at den totale avfallsmengden ikke skulle overstige 25KG/BRA. En læring vi gjorde i dette prosjektet var at premissene bør legges i forprosjektet, dersom man ønsker å få maks uttelling når det kommer til reduksjon av avfall, sier Aleksander Thrane Lura i Backe Rogaland.

Et grep som bidro til å redusere avfall var at flere av bygningsdelene kom som byggesett med ferdigelementer. Dette bidro til at prosjektet og byggeperioden gikk raskere, og at avfallsmengden ble redusert.

– Dette med å redusere avfall på byggeplass ser ut til å ha gått veldig bra. Det har vært helt slikk på byggeplassen når jeg har vært innom.  Det hadde nok ikke gått så bra hvis ikke Backe hadde hatt så gode planer og en så ryddig styring av prosjektet, sier Thomas.

Alternative løsninger

I forprosjektet som var utført av Sandnes kommune, var det lagt til grunn at flerbrukshallen skulle senkes ned 5 meter. For å redusere kostnader, gikk Sweco og Backe inn for å finne alternative løsninger. Resultatet ble forslag til en spesiell type drenering som ville gjøre prosessen både enklere og redusere kostnader. Forslaget til løsning ble avgjørende for tildelingen.

– Kleivane skole og idrettshall har vært et spennende prosjekt. Her har det vært stor variasjon i ulike konstruksjoner og materialer, i tillegg til at vi har tatt i bruk en ny leveransemetode for armering.  Det er også veldig gøy å hjelpe en entreprenør med å få en så stor jobb – det er vi stolte av, påpeker Kristian.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring