Foto: Henning Larsen
Publisert: 08.12.2021 

Rehabiliteringen av Trondheim Katedralskole åpner opp mellom byen og skolen

Trondheim katedralskole, på folkemunne kjent som Katta, har en historie som strekker seg tilbake til etableringen av Nidarosdomen. Arkitektfirmaene Henning Larsen (tidligere Rambøll Arkitekter) og Rolvung & Brøndsted ønsker å utnytte potensialet i de historiske bygningene, og deres utgangspunkt er at skolens nåværende utforming og historiske forankring faktisk gir bedre muligheter for å skape rom for moderne læring enn mange nybygde skoler.

Arkitektene har med gode innspill fra entreprenør og Rambøll ingeniører tegnet vinnerforslaget i konkurransen om ombygging og nybygg på Trondheim Katedralskole. Henning Larsen Arkitekter og Rolvung & Brøndsted Arkitekter er en del av et prosjektteam som består av Betonmast Trøndelag, Rambøll, Argon Elektro, Tung Rør og Teknisk ventilasjon. Denne tverrfaglige kompetansen skal sørge for at Norges eldste skole kan ta imot flere elever til en moderne læringsarena, samtidig som prosjektet skal åpne opp mellom byen og skolen.

En vei inn til byen

Katta har en sentral plassering i både byen og innbyggernes hjerter. Likevel har skolen blitt liggende inneklemt, uten mulighet til gjennomgang fra sentrum. Arkitekt i Henning Larsen, Arnt Rian, ønsker å invitere byen inn i skolen.

Illustrasjon: Henning Larsen

– Ved å åpne den gamle porten som vender mot nord, blir det mulig å koble Katta på Trondheims unike veite-system. Byen får adkomst gjennom skoleanlegget, og skolen får en ny sone for myke trafikanter. Dette skal bli en gangvei i historiske omgivelser, som det er hyggelig for alle å benytte, sier Rian.

Et annet element som skal trekke byen og skolen nærmere hverandre er plasseringen av skolens nye «Hjerterom» med den nye idrettshallen plassert under bakken og sentrale rom for samling i nybygget over. Slik kan dette bli et nytt samlingssted for byen, mot torg og Bispegata, og gir dermed en mulighet til å knytte byliv og idrettsliv sammen til små og store arrangementer.

Vern gjennom bruk

Rehabiliteringen av Katedralskolen har et bærekraftskonsept. Det baserer seg på å ivareta eksisterende bebyggelse på best mulig måte, integrere dette i designet og disponere arealene til riktig bruk.

– Bygningsvern gjennom bruk er vårt motto. Det vil si at vi analyserer eksisterende bebyggelse og beslutter hva vi kan ta med oss fra den opprinnelige bygningsmassen. Da får vi maksimal utnyttelse av det vi allerede har, i stedet for å bygge nytt. Å satse på vern gir faktisk gevinster som vi ikke kunne fått hvis vi bygget helt nytt, understreker Rian.

I Norges eldste undervisningsbygg er enkelte av byggene mye smalere enn i mange moderne skoler. Rian forteller at dette er et eksempel på et verneverdig trekk ved Katta.

– Smale bygg skaper faktisk veldige flotte rom, fordi man får dagslys fra begge sider. Vår oppgave blir å gjøre disse rommene tilgjengelige og gode å være i.

Det eldste bygget på skolen, Harsdorff, sto ferdig i 1786, og er en sentral brikke i prinsippet om «bygningsvern gjennom bruk». Henning Larsen Arkitekter håper å kunne gjøre Harsdorff-bygget universelt tilgjengelig med innvendig løfteplattforn og rampe mot gårdsrommet. Planen er at bygget skal nyttiggjøres som læringsareal, noe som frigjører areal i resten av skolen. Da blir det mer plass som kan brukes til andre formål, mer «luft» i eksisterende bygg, og det reduserer behov for utbygging. Det er med andre ord et godt eksempel på at bygget vernes best gjennom at det blir tatt i bruk.

– Katedralskolen med sine bygg fra ulike århundrer forteller mye om utviklingen i Trondheim. Ved å verne om og bruke den eksisterende bebyggelsen aktivt, skriver vi oss inn i en historisk sammenheng. Det er virkelig en flott kontekst å få lov til å være en del av, avslutter Rian med smil.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring