Foto: Rørosmuseet/Sophie Gjesdahl Noach
Publisert: 26.07.2022 

Raugarasjen på Røros har blitt mer funksjonell

Bygningen fikk universell utforming og oppgradering som brukeren er meget fornøyd med.

Statsbygg overtok forvaltningsansvaret av bygningene i Kurantgården etter Røros Kopperverk i 2018. Med dette fulgte også lovpålagte krav innen brannsikring, universell utforming og sikkerhet. Derfor startet Statsbygg i 2020 et eget prosjekt med ansvar for å oppfylle de lovpålagte kravene.

Et av byggene med avvik var Raugarasjen, opprinnelig en tyskerbrakke i bindingsverk flyttet til Røros fra Melhus. Den ble satt opp i 1948 som garasje, bilverksted og lager for Røros Kobberverks virksomhet.

På grunn av innvendig fredning i de andre bygningene var det vanskelig å få på plass et universelt utformet toalett. Dette ble løst ved å sette opp et tilbygg med universell utformet toalett som betjener alle bygningene i Kurantgården. Raugarasjen fikk trinnfri adkomst via rampe, og belysning ute og inne er tilpasset kravene i TEK 17.

– Vi er fornøyde med rampen langs bygningen som gir en trinnfri adkomst. Mellom rampen og bygningen er det lagt en rist for å unngå inngrep i fredet bygning.  Denne løsningen er også valgt for å gjøre rampen så lite synlig som mulig, da det er utvendig fredning i Kurantgården, sier prosjektleder Kristin Reitan.

Spleiselag ga oppgradering

I tillegg til arbeidet med å lukke avvikene på universell utforming, brannsikring og sikkerhet, ønsket Rørosmuseet å gjennomføre en oppgradering av bygget. Raugarasjen har fått en himling, oppvarming, lys, vann, ekstra toalett og etterisolering. Det er brukerne glade for siden vinter på Røros kan bli veldig kald!

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått et isolert og gjennomlyst flerfunksjonelt lokale og økt toalettkapasitet, sier Sophie Gjesdahl Noach, bygningsantikvar ved Bygningsvernsenteret, og føyer til at Bygningsvernsenteret og Rørosmuseet benytter lokalet til blant annet formidling og utvidet plass for Antikvarisk verksted.

Ifølge prosjekteier Per Ivar Gjørvad er hele tiltaket et spleiselag mellom Rørosmuseet og Statsbygg. Rørosmuseet var involvert i hele prosjektperioden, og bidro med sin kunnskap om bygningsmassen og sin erfaring med antikvariske bygg og bygningsteknikker. Statsbygg samarbeidet også med fylkeskommunen og byantikvaren.

Arkitekten for tilbygget var Tor Jørund Østvang. Han utformet det etter mal fra historisk lagerskur, slik som det ble gjort i Kobberverkets tid.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring