Foto: Morten Lippart
Publisert
23.des.2020

R4 er revet

Statsbygg og Veidekke har ferdigstilt rivingen av regjeringsbygget R4 i Oslo. Rivingen har vært et nybrottsarbeid innen klima der gamle bygningsdeler og materialer har fått ny bruk.

R4 ble hardt skadet under bombeeksplosjonen 22. juli 2011, og i det påfølgende året ble R4 sanert. All innredning og tekniske installasjoner ble fjernet.

I 2014 besluttet regjeringen at de skadde bygningene S-blokken, Y-blokken og R4 skulle rives. S-blokken ble revet i 2014-2015. Nå er R4 revet ned til under terrengnivå i Møllergata.

700 lastebillass

R4 sto ferdig i 1988, og var et stort bygg med ni etasjer, to kjelleretasjer og helikopterdekk på taket. Det utgjorde 25.700 kvadratmeter inkludert Møllergata 17s areal, som var en integrert del av R4. Lengden på R4 var hele 130 meter.

Rivingen av R4 startet i april 2019. Det er kjørt ut om lag 700 lastebillass med betong fra området.

– Dårlig fjell har ført til tidkrevende arbeid for å sikre rivegropa, spesielt mot Møllergata-bebyggelsen ettersom deler av R4 lå tett inntil og delvis under denne bebyggelsen, forteller prosjektleder Snorre Veggan i Statsbygg.

Nybrottsarbeid innen klima

Statsbygg har ambisiøse miljømål. Under rivingen har gamle bygningsdeler og materialer får ny bruk.

– Vi har drevet med nybrottsarbeid. Hulldekkene, altså betongelementene som ligger i hver etasje, er tatt ut og gjenbrukt på et nybygg på Tullinløkka og i den nye Oslo Storbylegevakt. Dette har vært tidkrevende å få på plass, men er et viktig miljøsignal, sier Veggan.

Arbeidet er et resultat av samarbeid mellom Statsbygg, Veidekke, Enova, Contiga, NTNU, Kontrollrådet, Skanska, Omsorgsbygg, Entra og OBOS.

– Det er første gang betongelementer brukes på nytt i et annet bygg. Så selv om R4 er revet er deler av bygget fortsatt i bruk, sier Veggan.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring