Foto: Moment studio
Publisert
03.des.2019

Prognoser fra BNL: Færre eneboliger og mindre oppussing

Det har vært høy aktivitet og vekst i byggenæringen de siste årene. Veksten vil fortsette i anleggsmarkedet og for helsebygg, men det bygges stadig færre eneboliger, viser prognoser fra Prognosesenteret utarbeidet for BNL.

Prognoser for bygge og anleggsmarkedet for 2020 viser en vekst på 2,2 prosent, mens veksten for 2021 er forventet å være på rundt 1,2 prosent.

– Det er spesielt jernbane- og sporveisinvesteringene som øker innen anlegg, mens en sykehusoffensiv sørger for vekst for nye yrkesbygg. Tempoet avtar også i dette markedet mot slutten av prognoseperioden, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Ser vi mot 2021 vil forventes dette å bli et svakt for byggemarkedet.

– Anleggsmarkedet ventes å sørge for vekst samlet sett i 2021, men anleggsprognosen for 2021 er mer usikker grunnet stadig utsettelser av prosjekter, sier Sandnes videre.

Pilene for den markedsbestemte boligbyggingen peker nedover grunnet lavere befolkningsvekst og høyere renter. Størst effekt er det for eneboligmarkedet som også rammes av urbanisering og fortettingspolitikk.

– Prognosen for 2019 er på 32 000 igangsatte boliger, som er omtrent som i 2018. Deretter venter vi nedgang til 30 000 boliger i 2020 og 29 000 boliger i 2021.Det er ventet en nedgang i produksjon av boliger i 2020 og 2021 på henholdsvis 2,7 % og 4,1 %.

– For ti år siden bygde vi rundt 8900 eneboliger i året, mens vi i 2021 det ligger en forventning om rundt 6500.  Dette er også mindre forventet vekst i oppussingsmarkedet. Kombinasjonen kan bidra til å ramme de små og mellomstore bedriftene i dette markedet.

Sandnes peker på at store endringer i markedene viser også hvor viktig det er for bedriftene å stå på flere ben.

– De små og mellomstore bedriftene er avhengig av stabile rammevilkår og tiltak som bidrar til en reell forenkling for bedriftene i sitt daglige virke, sier Sandnes.

Til tross for økt fokus på sirkulær økonomi viser prognosene fall i markedet for boligtransformasjon. Færre næringseiendommer bygges om til boliger.

– Det mest bærekraftige er å bruke de ressursene vi allerede har, markedet bør stimuleres til å bygge om mer, ikke mindre, avslutter Sandnes.

Markedsrapporten er blitt sendt ut til alle medlemmer i BNLs 15 bransjeforeninger.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring