Foto: Luna Norge
Publisert
13.okt.2020

Profesjonelle håndverkere mangler kunnskap om verktøysikring

– Et lite spark eller tap av grep kan i beste fall føre til skade - i verste fall til død, sier Sebastian Lødrup i Luna Group Norge.

I fjor døde 29 personer som følge av arbeidsskader i Norge. Samtidig skades omlag 60 mennesker på jobb hver dag. Fallende gjenstander er en av de vanligste årsakene til ulykker på arbeidsplassen.

En ny rapport basert på undersøkelse blant 206 norske og svenske håndverkere, utført av Solvera på oppdrag av Luna, viser at rundt 70 prosent av de spurte har opplevd å miste verktøy fra høyden minst én gang. Samtidig viser undersøkelsen at bare 11 prosent sikrer verktøyet sitt.

– Undersøkelsen avdekker at pro fesjonelle håndverkere ikke har verktøysikring i "ryggmargen" og at de mangler både kunnskap om hvordan man sikrer verktøy og hvilke muligheter som finnes, sier Sebastian Lødrup, Business Development Manager i Luna Group Norge.

Sebastian Lødrup, Produktsjef for håndverktøy i Luna Norge. Foto: Luna Norge

Ifølge undersøkelsen skyldes nesten halvparten av alle episoder med fallende gjenstander menneskelige faktorer. I tillegg oppgis følgende vanlige årsaker til at verktøy mistes:  

• Undervurdert risikobedømming 
• Utydelige rutiner
• Manglende kunnskap
• Uorden
• Vær og vind
• Verktøy som brukes uten verktøysikring

Mange forstår ikke kraften som genereres når en gjenstand mistes fra stor høyde, selv om gjenstander veier lite.

For eksempel kan et verktøy som veier mindre enn 100 gram gi katastrofale konsekvenser hvis det faller fra stor høyde. Gjenstanden kan oppnå så stor hastighet at kraften ved sammenstøt blir enorm. Ved å treffe et menneske kan det i verste fall skjære igjennom huden og skade vev og indre organer.

Ved siden av den åpenbare helsefaren ved å miste verktøy under arbeid i høyden, er det kostbart både i forhold til utstyr som må erstattes - og ikke minst: tapt arbeidstid.

I Lunas undersøkelse svarer nesten halvparten av de spurte (45 prosent) at de i løpet av en arbeidsuke utfører jobb som er mer enn to meter over bakken. Samtidig sier to tredjedeler (68 prosent) at jobben har tatt lengre tid enn planlagt fordi man har mistet verktøy.

– Ved manglende bruk av verktøysikring setter du både deg selv, dine kolleger og medarbeidere i fare. En enkel og effektiv sikkerhetsforbedring kan være verktøysikring ved arbeid i høyden, understreker Sebastian Lødrup.

På bakgrunn av rapporten har Luna Group Norge derfor valgt å lage håndboken "Verktøysikring for jobb i høyden - Håndboken som hjelper deg å forhindre ulykker". 

– Med denne håndboken ønsker Luna å bidra til sikrere arbeidsplasser i fremtiden gjennom å opplyse arbeidstagere og arbeidsgiver om konsekvensene av fallende gjenstander, og hvordan du minimerer risikoen på din arbeidsplass med verktøysikring, forklarer produktsjefen i Luna Group Norge.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring