Organisasjonen i fokus

Publisert
07.May.2019

Organisasjonen i fokus

Årets buildingSMART – konferanse startet 11. april. Årets konferanse ble mindre teknisk og fokuserte mere på det organisatoriske.

– Vi har mange gode tekniske løsninger på plass, nå må vi se på organisasjoner og hvordan disse kan innrettes fremover, sier Anne Østerbø Mevatne, Internasjonal Prosjektkoordinator i buildingSMART Norge.

Visjoner om bærekraft

Informasjonsdeling og åpne standarder er en nøkkel for bærekraftige samfunn. Konferansens dag 1 fokuserte derfor på smartere deling av informasjon for et bærekraftig bygd miljø.

Dette er viktig for å realisere FNs bærekraftmål, sier Mevatne. 

– Vi vet at det foregår mye smart informasjonsdeling i mange prosjekter og byggenæringen som helhet, men at dette også må utvikles videre. Derfor har vi satt sammen et program som belyser, utfordrer og diskuterer dette temaet, der vi også har hentet inn to presentasjoner fra offshorenæringen og skipsindustrien for å få innsikt fra andre næringer.

Visjoner i praksis

 På konferansens dag to settes blant annet ledelse og prosess på agendaen. Målet er å utfordre organisasjonene for å trigge dem til å ta i bruk digitale løsninger.

Anne Østerbø Mevatne, Internasjonal Prosjektkoordinator i buildingSMART Norge.
Anne Østerbø Mevatne, Internasjonal Prosjektkoordinator i buildingSMART Norge.
Foto: BuildingSMART Norge

– Et viktig moment her er endringsledelse, sier Mevatne.

– Vi ønsker at konferansen utfordrer byggenæringen til å heve blikket og se fremover. Skal man digitalisere er det ikke bare bits & bytes som gjelder. For å lykkes må man også ha utvikling av ledelse, organisatorisk forankring og derpåfølgende kulturendring. En må tenke på menneskene og prosessene, ikke bare de tekniske løsningene.

Nye krefter velkommen

BuildingSMART ønsker flere aktører med i arbeidet for en digital fremtid i byggenæringen.

– Vi jobber med dette hele tiden, og ønsker at flere byggherrer og entreprenører blir med både i det faglige arbeidet og på konferansene våre, sier Mevatne. Kravstillere må vise veien, og legge til rette for BuildingSMART på flere plan.

– Et ledd i dette er også at vi tar med studenter i konferansen. De leverer bidrag som er ment å skape verdi og nytte for næringen. Bidragene er forhåndsnominert av en jury, og vinneren stemmes frem under konferansemiddagen. Det blir helt sikkert en fin opplevelse for fremtidige aktører som kommer til å kreve digitalisering fra A til Å i fremtidens byggeprosjekter, avslutter Mevatne.

Les Også