Fabrikken i Spacva skal drives av et solcelleanlegg på 2,9 MW. Foto: Bjelin
Publisert
08.okt.2021

Omstiller til grønn elektrisitet

Bjelins visjon er å bli verdens største og mest miljøvennlige tregulvprodusent. Gulvproduksjonen drives delvis av solenergi fra solceller på fabrikktakene i dag. Nå går den svenske gulvprodusenten et skritt lengre og satser på storstilt utbygging av solkraft med mål om å bli helt selvforsynt på grønn elektrisitet.

– Vi er stolte av å ha tatt avgjørelsen om å omstille oss til grønn elektrisitet, sier Darko Pervan hos Bjelins morselskap, Parvanovo. Miljøgevinstene i form av mindre klimapåvirkning er åpenbare, men det er også en forretningsmessig god investering på sikt.

For Bjelin går veien til holdbarhet og bærekraft gjennom innovasjon og utvikling av hele verdikjeden, fra å hente råvaren i skogen til produksjon og salg av de miljøsertifiserte tregulvene. Spørsmålet om grønn elektrisitet har blitt mer aktuelt i forbindelse med oppkjøp som er gjort, samt bygging av nye fabrikker i Kroatia. En treforedlingsfabrikk ble nylig oppkjøpt, den ligger i Spacva, og i Ogulin bygges nå verdens største tregulvfabrikk. I tillegg har Bjelin flere eksisterende fabrikker i de kroatiske distriktene, Otok og Bjelovar og dessuten en fabrikk i Viken i Sverige. For at alle Bjelins produksjonsenheter skal bli selvforsynte på grønn elektrisitet gjennom solkraft kreves det store investeringer. Over tid kommer Bjelin til å kunne tjene inn igjen investeringene for den grønne energiomstillingen i form av lavere driftskostnader.

Fabrikken i Spacva skal drives av et solcelleanlegg på 2,9 MW. Den første delen på 1,0 MW er allerede på plass og klar til bruk, de resterende solcellene installeres i de kommende månedene. Innen kort tid installeres det også et solcelleanlegg på taket til fabrikken i Otok. Når alle enhetene tas i bruk kommer konsernet å oppnå en total effekt på 3,6 MW. I den summen regnes også det solcelleanlegget som allerede er i bruk på taket til den svenske fabrikken i Viken i Skåne. Totalt genererer enhetene 4 500 000 KWH, noe som tilsvarer det gjennomsnittlige årlige forbruket til 225 husstander.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring