Team Aker representer ved Sebastian Grimsmo, Maria Tran, Gordon Clarke, Espen Killingmo, Anne Guri Grimsby, Randi Mandt, Per Anders Borgen, Nina Høstvang Melby, Geir Nilssen, Kristin Spradbrow Treloar, Linda Hårvik og Trond Øverland. Foto: Pixel&Co.
Publisert: 15.05.2024 

Nye Aker Sykehus får ja på konsesjon: Strømgaranti

Nye Aker Sykehus har sikret nødvendig konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), for etableringen av elektriske anlegg ved Nye Aker Sykehus. Dette markerer en viktig milepæl i sikringen av robust strømforsyning til en av de mest sentrale helseinstitusjonene i Oslo.

I NVEs vedtak gis Oslo Universitetssykehus HF, som er konsesjonær, rettigheter til å eie og drifte egne høyspentanlegg.

– Konsesjonen sikrer at sykehuset selv kan eie og kontrollere de tekniske anleggene knyttet til nødstrøm, noe som er kritisk for driftssikkerheten, sier Linda Hårvik, divisjonsdirektør for Bygg i Sweco.

Team Aker, prosjekteringsgruppen for Nye Aker, planlegger en løsning med 16 nettstasjoner og nødvendig høyspentutstyr, innlemmet i et nødstrømsystem basert på DRUPS-teknologi. DRUPS, eller diesel rotary uninterruptible power supply, kombinerer en dieselgenerator med en roterende UPS for å sikre uavbrutt nødstrømsforsyning til hele sykehus, ved svikt i ekstern høyspentforsyning eller andre forstyrrelser i foranliggende nett.

Høy enkeltinvestering gir langsiktig gevinst

Ole Birkeli som er fagansvarlig elektro og assisterende disiplinleder elektro i Team Aker, har vært primus motor i å utvikle løsningsforslaget. Til tross for at sykehus er en høyst samfunnskritisk og sårbar institusjon, har ingen bygget slike løsninger i den norske sykehussektoren tidligere.

– Vi har arbeidet lenge for å selge fordelene ved DRUPS-løsningen. Vi mener at løsningen klart er til Nye Aker sykehus, og Oslo-beboernes, beste. Vi sikrer teknologiske stabile løsninger som møter Helse Sør Øst sine høye krav til sikkerhet og pålitelighet. Dette er et eksempel på at en isolert sett høy enkeltkostnad gir r den mest kostnadsbesparende og stabile løsningen gjennom hele levetiden for Nye Aker sykehus. Konsesjonen er derfor en seier som også skaper stor faglig glede, sier Birkeli.

Ny presedens for bygging av helsebygg

Godkjenningen fra NVE bekrefter ikke bare de tekniske løsningenes validitet, men også sykehusets behov for autonomi over sine vitale funksjoner. Med godkjenningen på plass er Team Aker (Sweco, Multiconsult, RATIO Arkitekter og Arkitema), klare til å realisere den nye strømforsyningen.

– Denne milepælen understreker vår rolle som en sentral aktør i utviklingen av kritisk infrastruktur for helsebygg i Norge. Det er ikke utenkelig at løsningen setter en ny standard for strømforsyning til helsebygg fremover, sier Linda Hårvik.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring