Publisert
04.jul.2018

Solcelleanlegg på plass på Bislett stadion

Bislett stadion har fått 1100 m2 med solcellepaneler på tribunetakene, og produksjonen av strøm er i gang. Solcelleanlegget består av høyeffektive paneler som absorberer mest mulig sollys, og ergo produserer mest mulig strøm. Som en del av Oslo kommunes satsning på miljø, blant annet gjennom energieffektivisering, har Kultur- og idrettsbygg fått midler fra Klimafondet til […]

Bislett stadion har fått 1100 m2 med solcellepaneler på tribunetakene, og produksjonen av strøm er i gang. Solcelleanlegget består av høyeffektive paneler som absorberer mest mulig sollys, og ergo produserer mest mulig strøm.

Som en del av Oslo kommunes satsning på miljø, blant annet gjennom energieffektivisering, har Kultur- og idrettsbygg fått midler fra Klimafondet til å installere solcellepaneler på taket på Bislett stadion for å produsere strøm til eget forbruk.Totalt vil det produseres ca. 150 000 kWt per år, noe som dekker 15 % av anleggets energibehov med tilsvarende reduksjon i utgifter.

– Oslo kommune ønsker å ta et klart miljøansvar, og vi er i gang med å oppgradere Oslo til en by med langt lavere klimagassutslipp. Vi er veldig fornøyd med de positive tiltakene som gjøres knyttet til idrettsanlegg i Oslo kommune sier byråd for næring og eierskap, Kjetil Lund (Ap).

– Kultur- og idrettsbygg er opptatt av å følge opp byrådets satsning på miljø og være en pådriver for å gjøre byens idrettsanlegg mer miljøvennlige. Vi er glade for den støtten vi fikk fra Oslo kommunes Klima- og energifond til å gjennomføre dette tiltaket, sier Eli Grimsby, direktør i Kultur og Idrettsbygg.

Flere tiltak for å gjøre Bislett stadion mer miljøvennlig

Etableringen av solcellepaneler er ett av flere miljøtiltak som gjennomføres på Bislett stadion.

For vel et år siden inngikk Bislett Alliansen og miljøstiftelsen ZERO et strategisk samarbeid for å gjøre Oslo Bislett Games til verdens mest bærekraftige friidrettsstevne. Kultur- og idrettsbygg, som på vegne av Oslo kommune eier og forvalter Bislett stadion, vil i samarbeid med Bislett Alliansen og ZERO gjennomføre flere tiltak for å gjøre Bislett stadion mer miljøvennlig.

I fjor inngikk foretaket en avtale om grønn energi, slik at all varme og strøm som leveres til Bislett stadion skal komme fra fornybare kilder. I tillegg arbeider foretaket med å gjennomføre tiltak som reduserer energiforbruket.

– Vi jobber aktivt med å effektivisere energibruken i våre idrettsanlegg, og vi har latt oss inspirere av alle de gode ideene som har kommet opp i miljøarbeidet knyttet til Oslo Bislett Games. Erfaringene herfra tar vi med oss videre til andre idrettsanlegg i Oslo, sier direktør Eli Grimsby.

Fakta:

Solcelle-modulene er plassert mellom takbjelkene på tribunetakene, og blir ikke synlige fra gateplan. Inne på stadion vil det etableres en skjerm som viser hva solcelleanlegget produserer av strøm.

Prosjektet har fått støtte fra Oslo kommunes Klima- og energifond med 3,68 MNOK.

Kultur- og idrettsbygg la ut en åpen tilbudskonkurranse hvor syv leverandører ga tilbud. Leverandør Abmas Elektro AS ble tildelt kontrakten. Verdien på anskaffelsen er tre millioner kroner.

Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise og levert innen kostnadsrammen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring