Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
20.jan.2020

– Øk dine grønne ambisjoner

Bærekraft og sirkeløkonomi er ikke bare moteord. Det ligger også sunn fornuft og god økonomi i det. Men næringen må tørre å ta ut potensialet, mener de hos Rambøll.

– Vær modig og ta steget frem! Det er i den retningen vi skal gå uansett. Vi ser at miljømålene satt i starten av mange av de byggeprosjektene som ferdigstilles i dag allerede er utdaterte, og at de likevel ikke er så imponerende når det kommer til stykket, sier miljørådgiver hos Rambøll, Sunniva Baarnes.

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen bygg og arkitektur, samferdsel og byutvikling, energi, vann, miljø og helse, samt management consulting. I Norge har selskapet 1.500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer.

Tenk på morgendagens kunder

Baarnes mener bærekraftige bygninger en gang var en investering reservert for de mest idealistiske byggherrene. Nye offentlige krav til energibruk, materialbruk og CO2-belastning har ført til at også disse type bygninger er blitt viktige, spesielt for kunder som ønsker å assosiere sin egen virksomhet med bærekraft.

– For å kunne konkurrere om de mest attraktive leietagerne, må du tenke langt frem når du velger miljøstrategi for ditt prosjekt. Teknologien og kompetansen utvikler seg lynraskt. Bruk de godt etablerte fagmiljøene innen miljø, og søk de fremtidige løsningene. Investér og løft opp miljøambisjonen – i dag. Da er du konkurransedyktig når bygget skal leies ut eller selges.

Tenk grønt tidlig

For byggherrer og eiendomsutviklere er det ikke nødvendigvis enkelt å velge de løsningene som er mest bærekraftig og lønnsomme. Bærekraftige løsninger omfatter mange forskjellige områder og sertifiseringer som integrert energidesign, sertifisering av bygninger basert på det britiske Breeam-systemet, LEED-sertifisering, C2C-løsninger («Cradle 2 Cradle») – utvikling og valg av bærekraftige materialer fra start til vugge, samt energiforsyning – optimalisering av tekniske løsninger for leveranse av energi.

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens

Baarnes mener det er særlig tre tiltak som er viktige:

– Mange begreper blir brukt. Vi snakker om tiltak som skal føre til bedre ressursforvaltning, redusert CO2-utslipp og mindre forurensning. Det er i hovedsak disse tre resultatene «grønne» tiltak er ment for. Så vil tiltakene i tillegg ha en rekke økonomiske, sosiale og symbolske betydninger både på det personlige plan, og for samfunnet vårt som helhet. Skal vi skape en varig grønnere byggenæring, er det viktig å tidlig ta med alle faktorene i beregningen.

Ivrer for ombruk

Et annet område byggenæringen må ta tak i er ressursbruken, mener Baarnes.

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens

 – Det største avfallsproblemet i byggenæringen nå er den enorme sløsingen med ressurser. Med resurser mener jeg avfall som har potensiale for ombruk eller gjenbruk. Sløsingen er resultatet av et handlingsmønster som er rammet inn av utdaterte lovverk og markedskrefter som det tar lang tid å endre. Derfor må vi være smarte når vi skaper nye markedsstrømmer. Vi må samarbeide på tvers av verdikjeden og etablerte konkurrenter.

Bærekraftige løsninger involverer ofte flere fagområder. I Rambøll vurderer de for hvert prosjekt hvilke spesialister som kreves til å løse oppgavene.

– I Rambøll har vi alltid hatt en stor samarbeidskultur, og vi ønsker å ta steget videre med innovasjonsprosjektet «Rehub». Det er en nettbasert samarbeidsplattform for hele byggebransjen, der du kan søke på bygningsmaterialer på tvers av alle markedsplasser for ombruk/gjenbruk. Rehub har som visjon å gjøre ombruk/gjenbruk til et naturlig valg i byggeprosjekter. Får å få det til trenger vi alle aktørene i hele byggebransjen med oss.

– Den gode nyheten er at vi møter en enorm støtte og engasjement. Dette er noe vi vil få til som samfunn så vel som enkeltindivid. Å ombruke /gjenbruke er et tiltak som gir bedre ressursforvaltning og har potensiale for store CO2-besparelser. Den store mengden totalt er avhengig av den økonomiske betydningen, men bygger vi etterspørselen vil tilbudet bli større, mer spesialisert og dermed drive utgiftene ned til konkurransedyktige priser.

– I tillegg ser vi at den symbolske verdien i ansvarlig næringsliv (CSR) i økende grad blir behandlet som en reell valuta i kampen om kundene, sier Baarnes.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring