Foto: Insenti
Emner
Publisert
03.mar.2021

Samlet tråder i Norges første ombruksprosjekt

Entra sitt ombruksprosjekt, Kristian Augusts gate 13 (KA13), har høstet mye oppmerksomhet for å ta ombruk og miljø på alvor. Nå er prosjektet helt i sluttfasen, og Insenti kan se tilbake på et prosjekt som selskapet kan høste svært mye erfaring og kompetanse fra i fremtidige byggeprosjekter.

– KA13 er det mest spennende og lærerike prosjektet jeg har vært med på i mine drøyt 20 år som prosjektleder. Det har gitt oss mange utfordringer, og vi har virkelig fått brukt all vår erfaring og kompetanse, sier Rune Andersen, prosjektleder i Insenti.

– Kort oppsummert er KA13 Entra sitt prosjekt, hvor det ble vurdert ulike alternativer. Når leietaker Spaces kom på banen og ønsket å innrede bygget som kontorhotell, besluttet partene å renovere bygget basert på en ombruksprofil. Vi ble tidlig engasjert av Entra som deres representant innen prosjektledelse. Da vi gikk over i utførelsesfase ble vi også spurt om å bygge et team innen byggeledelse, miljørådgiving og ombrukskoordinering, fortsetter Andersen.

Prosjektet består av en eksisterende del og et nytt tilbygg, som begge er designet av Mad arkitekter og interiørarkitekt Scenario, og er det første i Norge som oppfyller kriteriene som FutureBuilt har satt for sirkulære bygg.

Et puslespill med over 25 donorbygg

Ombruk og prinsippet om sirkulærøkonomi har hatt høyeste prioritet i KA13.

Foto: Insenti

Tilbake i 2018 gjennomførte Insenti, Mad arkitekter og ombruksrådgiver Asplan Viak en mulighetsstudie hvor det ble kartlagt hva som kunne ombrukes i det eksisterende bygget. Basert på studien ble det laget en oversikt over behovet for ombruksmaterialer og bygningsdeler, samt hva som måtte avhendes.

– Heldigvis kunne mye rehabiliteres og ombrukes, men vi så tidlig at behovet for å innhente bygningsdeler var stort. Vi har nå fasiten i hånd, som viser at vi har hentet inn bygningsdeler fra mer enn 25 donorbygg, samt overskuddsmaterialer fra leverandører i et omfang som ingen har sett maken til, sier Andersen.

– Det er blant annet hentet hulldekkeelementer fra regjeringskvartalet, stålbjelker fra store deler av Oslo-området, vinduer fra Kværnerbyen samt branndører og sanitærutstyr fra Barcode i Bjørvika. Sammen med en rekke aktører har vi jaktet bygningsdeler i et stort omfang, også i digitale kanaler. I tillegg har Entra egne donorbygg som har hjulpet oss mye, fortsetter han.

Grundighet til grunn

Alle bygningsdeler som er hentet inn til KA13 har blitt nøye vurdert, med alt fra testing og bearbeiding, til nødvendig godkjenning og dokumentering før montering.

– Dette har vært en tidkrevende jobb, da det ikke finnes noen standard eller system for slik prosesser per i dag. Samtidig er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Selv om bygningsdelene er ombrukte, går man selvsagt ikke på akkord med kvalitet og sikkerhet, sier Randi Lunke, miljørådgiver og ombrukskoordinator i Insenti.

Videre er det ført kostnader og miljøeffekter, og det er lagt en strategi for framtidig demontering for mulig ny ombruk i fremtiden.

– Ifølge beregninger vi gjorde til erfaringsrapporten på KA13, som ble publisert 20. januar, gir ombruk av bygningsdeler store miljøgevinster. Det å erstatte en helt ny byggevare, som et vindu, med et ombrukt vindu, gir en klimagassbesparelse på i overkant av 90 prosent. Med andre ord er ombruk og prinsippet om sirkulærøkonomi i byggeprosjekter viktig for næringen i det grønne skiftet, sier Lunke.

Fortsettelse følger

Ombruk i denne skalaen var nytt for alle aktørene i prosjektet. For Entra sin del blir ombruk og sirkulærøkonomi en viktig del av vurderingen i alle fremtidige prosjekter, men det må bli enklere å gjennomføre enn tilfellet var i KA13.

– Bærekraft er naturligvis en stor del av vår strategi, og ombruk er noe vi kommer til å vurdere i kommende prosjekter sett i lys av både miljømessig og økonomisk lønnsomhet. En fersk nyhet, som er et steg i riktig retning for oss, er at regjeringen letter på kravene til CE-merking av ombruksmaterialer. Jeg håper det tas flere grep som gjør ombruk enklere for oss, sier Håvar Haugen Espelid, senior prosjektleder i Entra.

– Videre er vi avhengig av ombruksaktører på markedet som kan lage effektive rutiner og systemer. Vi hadde med oss blant annet Resirqel som ombruksentreprenør i KA13, men flere aktører må på banen for å opprettholde normalt god fremdrift i prosjekter. Byggherrer og entreprenører trenger også bistand med å fremskaffe materialene, avslutter Espelid.

KA13 skal etter planen ha offisiell åpning i løpet av våren.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring