Foto: Trond Isaksen
Emner
Publisert
23.aug.2021

Offisiell åpning av Veterinærbygningen på Campus Ås

H.M. Dronningen vil delta under åpningen av Norges nye veterinærbygning onsdag 1. september. Satsingen på Campus Ås og samlokaliseringen av NMBU og Veterinærinstituttet er et viktig løft for dyrehelse, fiskehelse og samfunnssikkerhet i Norge.

Administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen, vil overrekke symbolske nøkler til rektor Curt Rice ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og til konstituert administrerende direktør ved Veterinærinstituttet, Jorun Jarp.

Begivenheten vil bli markert ved H.M. Dronning Sonjas tilstedeværelse sammen med tre statsråder: forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, landbruks- og matminister Olaug Bollestad og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Arrangementet starter kl. 12:00. Den offisielle delen vil foregå utendørs og er åpent for alle. I tillegg til nøkkeloverrekkelsen vil det bli taler og underholdning.

Et av Europas mest avanserte bygg

– Med sin bredde av aktiviteter og høye teknologiske standard blir den nye Veterinærbygningen et av Europas mest moderne bygg for forskning, utdanning og innovasjon innen veterinærmedisin. Totalt 63.000 kvadratmeter fordelt på åtte sammenknyttede bygninger med 2400 rom gjør dette til det største universitets- og høgskoleprosjektet som er oppført i Norge. Her finner en blant annet laboratorier, dyresykehus, akvarier og andre spesialarealer sammen med det siste innen veterinærmedisinsk utstyr til forskning, diagnostikk, behandling av dyr og bekjempelse av smitte, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

– Dette har vært et utfordrende byggeprosjekt der strenge krav til teknologiske løsninger og høy biosikkerhetsstandard har vært premissgivende. Gode bygningstekniske løsninger og funksjonell utforming sikrer at smittevernet ivaretas og at arbeidsforholdene for de som skal jobbe, forske og studere her er gode, sier Nikolaisen.

Et løft for veterinærmedisin og bærekraft

– Veterinærmedisinen i Norge har fått et gigantisk løft med dette bygget, og Norges eneste utdanningsinstitusjon innen veterinærmedisin har fått fasiliteter i verdensklasse. Det trenger vi, for fagområdet har stor betydning for arbeidet med bærekraftsmålene, sier rektor ved NMBU Curt Rice.

– Når det veterinærmedisinske fagmiljøet nå flytter til Ås, faller en svært viktig brikke på plass i kunnskapsklynga her. Norge satser med dette stort på å videreutvikle svært viktig kunnskap om sammenhengene mellom dyre- og menneskehelse, om dyrevelferd, mattrygghet og bærekraft, sier Rice.

Risikobasert beredskap

Veterinærinstituttet får med sine ca. 18 000 kvadratmeter helt nye fasiliteter til å styrke Norges kunnskapsbaserte beredskap mot alvorlige helsetrusler for dyr, fisk og mennesker over hele landet.

– Da Veterinærinstituttet ble etablert i 1891, var Norge det første landet i Norden som satset på kunnskapsbygging for å bekjempe alvorlige og smittsomme sykdommer. For Veterinærinstituttet markerer åpningen i dag at Norge igjen satser på forebyggende og forutseende beredskap for å avverge og bekjempe helsetrusler mot fisk, landdyr og mennesker så tidlig som mulig, sier Jorun Jarp, som er konstituert administrerende direktør ved Veterinærinstituttet.

– Dette gir helt nye muligheter for Veterinærinstituttet til å kunne bistå myndigheter, forvaltningen og næringene med kunnskapsbaserte råd basert på nasjonal overvåkning og risikovurderinger i henhold til internasjonale standarder. De nye fasilitetene styrker også satsingen på å bli Norges beredskapssenter for én helse hvor helse for dyr, mennesker og miljø undersøkes helhetlig, sier Jorun Jarp.

Bærekraftig bioøkonomi

Til sammen vil Veterinærbygningen og de to institusjonene den huser, bidra til å fremme en bærekraftig bioøkonomi i Norge. Campus Ås får også et nytt park- og landskapsområde på rundt 150 mål. Uteanlegget skal både forsterke kvalitetene i dagens park og skape en vakker og funksjonell utvidelse mot det nye campusområdet.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring