Foto: SINTEF
Tekst
Rita Tvede Bartolomei
Publisert
16.nov.2021

Nytt verktøy skal gi miljøvennlige boligprosjekter

SINTEF Community har utviklet et nettbasert verktøy som gjør det enklere for kommuner å utvikle bærekraftige boligområder.

EE Settlement holder oversikt over energibruk og klimagassutslipp, men også investerings- og driftskostnader. Målet med verktøyet har vært å gi kommuner og planleggere mulighet til å utvikle bærekraftige boligområder, ved hjelp av gode verktøy og retningslinjer.

Plassering er nøkkelen

Selamawit Mamo Fufa, seniorforsker ved SINTEF Communitys avdeling for bygninger og installasjoner, forteller at flere faktorer kan påvirke utslippene. Utslippene er også avhengig av hvor man velger å plassere bygninger.

– Noen eksempler på dette som blir ivaretatt i EE settlement-verktøyet, er avstand til offentlig transport og bysenter, men også tilgang på eksisterende infrastruktur. Dessuten må vi ikke glemme tetthet- og utnyttelsesgrad for boliger. Verktøyet skal hjelpe forskjellige aktører i byggenæringen, da også kommuner, til å evaluere miljøpåvirkningene og offentlige kostnader ved nye utviklingsområder, sier hun.

– Da vil det være mulig for dem å ta gode, kunnskapsbaserte beslutninger i tidlig planleggingsfase. For det er akkurat i denne fasen at tilgjengelige data er begrensede, sier Mamo Fufa.

LES: Slik bør vi bygge for fremtiden

Nyttige beregninger og scenarioanalyser

Hun forklarer at verktøyet kan beregne bundet energi, energibruk i drift, klimagassutslipp gjennom livsløpet og direkte offentlige kostnader knyttet til nye bygg, infrastruktur, tjenester og transport.

– Gjennom scenarioanalyser kan verktøyet dessuten brukes til å sammenligne forskjellige utbyggingsområder med ulik plassering. EE Settlement kan også sammenligne to forskjellige typer bosetninger på samme sted, sier forskeren.

Selamawit Mamo Fufa forteller at de fleste eksisterende bygninger i dag, også kommer til å være der i 2050. Og enda lenger frem i tid.

– Derfor må vi ikke kun skape nye bygg, men også bli mye flinkere på rehabilitering og gi byggene et nytt liv – i ny form, såkalt «adaptivt gjenbruk», sier hun.

Nye måter å samarbeide på

Både rehabiliterte og nye bygninger må bygges slik at de er tilpasset et endret fremtidig klima og med minst mulig klimagassutslipp.

– I dag er det en utfordring å få tilgang på miljøvennlige materialer og teknologier som bidrar til sirkulære bygg. Sirkulære bygg skal designes for fremtidig demontering og ombruk, sier Mamo Fafo.

Hun sier det er behov for nye måter å samarbeide på i bransjen. Men det krever at alle aktører i verdikjeden må komme inn mye tidligere enn før på byggeprosjekter.

– Det fører til et større behov for standardiserte metoder og verktøy gjennom digitalisering, insentiver og krav som støtter utviklingen, sier hun.

EE Settlement var et tverrfaglig samarbeid som pågikk mellom 2017 og 2020. De involverte var SINTEF Community, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Transportøkonomisk institutt (TØI), Kristiansand kommune, Norske arkitekters landsforbund (NAL), og to partnere fra Wien som har utviklet anbefalinger og verktøy for Østerrike.

LES: Slik bør vi bygge for fremtiden

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring