Select Language
 • Afrikaans
 • Albanian
 • Arabic
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Basque
 • Belarusian
 • Bengali
 • Bulgarian
 • Catalan
 • Cebuano
 • Chichewa
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Corsican
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Esperanto
 • Estonian
 • Tamil
 • Finnish
 • French
 • Galician
 • Georgian
 • German
 • Greek
 • Gujarati
 • Haitian Creole
 • Hausa
 • Hawaii
 • Hebrew
 • Hindi
 • Hmong
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Javanese
 • Kannada
 • Kazakh
 • Khmer
 • Korean
 • Kurdish (Kurmanji)
 • Kyrgyz
 • Lao
 • Latin
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Luxembourgish
 • Macedonian
 • Malagasy
 • Malay
 • Malayalam
 • Maltese
 • Maori
 • Marathi
 • Mongolian
 • Myanmar (Burmese)
 • Nepali
 • Norwegian
 • Pashto
 • Persian
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Samoan
 • Scots Gaelic
 • Serbian
 • Sesotho
 • Shona
 • Sindhi
 • Sinhala
 • Slovak
 • Slovenian
 • Somali
 • Spanish
 • Sudanese
 • Swahili
 • Swedish
 • Tajik
 • Telugu
 • Thai
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Urdu
 • Uzbek
 • Vietnamese
 • Welsh
 • Xhosa
 • Yiddish
 • Yoruba
 • Zulu
Meny
[adrotate group="10"]
Nye krav til energi og miljø i TEK 17 Foto: DIBK

Emner
Tek17


Tekst
Jørn Wad

Publisert
05.september.2019

Nye krav til energi og miljø i TEK 17

– Forarbeidene til nye energi- og miljøkrav i TEK 17 er i gang. Bakgrunnen for vårt oppdrag er klimaforliket i 2012 og vårt tildelingsbrev, der det heter at «Regjeringen vil utvikle energikravene til bygg i tråd med klimaforliket.» Vi skal levere vårt forslag til departementet innen 15. september.

Mesterutdanning Articleboard

Det er avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen i avdeling for virkemidler og utvikling i Direktoratet for Byggkvalitet som forteller dette til Fremtidens Byggenæring. Hun er sentral i arbeidet med forarbeidene som nå er i gang, og har hatt en rekke representanter for byggenæringen samlet for å lytte til hvilke synspunkter næringen har på dette.

Oppfølging

– Hva er bakgrunnen for dette arbeidet?

– Stortinget vedtok i 2012 et klimaforlik, der det blant annet heter at energikravene i byggteknisk forskrift i TEK 17 skal innskjerpes. Faktisk heter det i vedtaket at det skal strammes inn nesten til nullnivå i 2020. Dette skal gjelde for alle nye bygg, forklarer Molland Karlsen.

– Så nå er det deres tur til å gjøre en jobb?

– Ja, vi har fått i oppdrag av kommunal- og moderniseringsdepartementet å utarbeide et forslag til definisjon av «nesten nullenerginivå». Derfor hadde vi før sommerferien en samling der vi innhentet synspunkter fra en rekke aktører innenfor byggenæringen, slik at vi bedre skal kunne ha et kunnskapsgrunnlag for å finne en god og praktisk måte å lage en definisjon på.

– Hva skjer videre etter at dere har laget et forslag til definisjon?

– Når vi kommer så langt at vi har en ferdig definisjon, vil som sagt saken gå fra oss til departementet. Vi har frist på oss til den 15. september for å få ferdig et slikt forslag. Departementet vil så sende forslaget ut på høring, og på bakgrunn av de innkomne kommentarer og synspunkter, sette i gang arbeidet for å komme frem til en fastsettelse av de nye kravene, slår hun fast.

Viktig å lytte

– Hvorfor er denne prosessen så omfattende, er det ikke bare å innlemme EU’s krav da?

– Nei, vi mener det er viktig å snakke med en rekke aktører innen byggenæringen. Vi håper å ha nådd ut til alle relevante aktører, slik at grunnlaget for å utarbeide et forslag kan bli best mulig. Det var da også derfor vi fra direktoratets side inviterte til dialogmøte med hele byggenæringen den 21. mai. Her var også ENOVA og NVE til stede.

– Hva skjedde på det møtet?

– Det var et møte hvor vi mest av alt var opptatt av å lytte. Vi ønsket oss innspill til det som altså skal bli en nasjonal definisjon av nNEB. Når vi skal arbeide med et forslag om hva en «nesten nulldefinisjon» skal være her i Norge, er det viktig å ha med så brede synspunkter som mulig.

– Men hva kommer definisjonen til å gå ut på da?

– Jeg mener det er alt for tidlig å ha noen formening om det foreløpig. Svært mye arbeide gjenstår, og en av de kanskje viktigste utfordringene vil være å balansere ulike hensyn og ikke minst utarbeide kostnadsoptimale løsninger som løser det oppdraget vi har fått fra departementet, understreker hun.

Ikke ferdigbehandlet

Molland Karlsen understreker meget sterkt at Norges tilpasning til bygningsenergidirektivet fra EU langt fra er sluttbehandlet.

– Hvorfor er det i grunnen nødvendig med en så grundig behandling av dette?

– Det er regjeringens standpunkt at bygningsenergidirektivet II er i grenseområdet for hva Norge er forpliktet til å innlemme i EØS-avtalen. Det er altså usikkert om direktivet skal innlemmes i EØS-avtalen med nødvendige tilpasninger, men nettopp derfor er det viktig at vi nå gjør et grundig arbeide med å vurdere dette opp mot de eksisterende standardene, slår hun fast.

Les Også

Byggereglene på ett sted

Boka «Innføring i byggereglene TEK 17» gir en oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet. I den oppdaterte Innføring i byggereglene TEK 17 finner du på ett sted forklart hva plan- og bygningsloven, byggteknisk…

Les Også

Advarer mot omstridt forslag: – Vil gi dyrere boliger!

En rekke organisasjoner er kritiske til omstridt forslag fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. – Forslaget vil gi monopol til vannbårne oppvarmingsløsninger og vil øke boligprisene, advarer næringspolitisk direktør i Elektroforeningen (EFO), Pe…

På Forsiden Nå

Direktøren som startet familiebedrift-karrieren sammen med håndverkerne

Da Per Christian Stoltz (41) tok over jobben som direktør i entreprenørselskapet Stoltz i Bergen, hadde han allerede vært mye ute i felt for firmaet som oldefaren grunnla i 1905. Erfaringen ga han ekstra stor respekt for de som møter på jobb grytidlig i all slags vær.

På Forsiden Nå

Under og Teglen vinnere av Betongtavlen

To spektakulære betongbygg mottar utmerkelsen Betongtavlen for 2019. Den ene en undervannsrestaurant ved Lindesnes, den andre en kirke i Spikkestad.

På Forsiden Nå

Med ny kvalitetssikring av isolerglass

Vikeså Glassindustri AS har investert i en glasskanner som skal sikre kontinuerlig høy kvalitet på isolerglass som leveres ut til kundene. – Dette gjør vi fordi vi ønsker at norskprodusert glass skal være det beste på markedet, sier daglig leder Kim Rasmussen.

På Forsiden Nå

– Alle prosesser kan digitaliseres


Rådgivere kan levere mer og bedre til sine kunder via digitalisering av bygg og anlegg. Men det krever at alle aktører i næringen deltar i moderniseringen, mener rådgiverne.

På Forsiden Nå

– Bærekraft må bli «breddeidrett»

Sirkulærøkonomi og bærekraftig ressursbruk er på vei inn i bygg og anlegg, faslår Byggevareindustrien. Men skal det virkelig monne, må mindre bedrifter få hjelp.