Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring
Thor Lynneberg
Publisert: 06.01.2021 

Byggrenhold: Støvelse gjør mester

Med TEK17 og Breeam er skikkelig industrielt renhold blitt et krav, også under bygging. Det merker de godt i næringen, blant andre hos Maid 4 You.

– Vi trenger ikke lenger selge inn byggrenhold i særlig grad. Det er blitt et langt større fokus på dette i næringen de siste fire – fem årene. Årsaken er at svært mye nå bygges etter Byggteknisk forskrift (TEK17), eller Breeam-Nor – Norges mest utbredte miljøsertifisering. Der er kravene til renhold tydelig beskrevet: Både hvordan og i hvilken grad bygg skal holdes rent, også i byggeperioden, forteller driftsjef for byggrenhold hos Maid 4 You, Skule Rønning.

– Profesjonelt renhold er viktig. I prosjekter for det ikke er sørget for renhold og dokumentasjon under bygging, risikerer de å måtte gjøre ting på nytt: Ned med vegger, opp med sjakter, bare fordi de ikke på en riktig måte har fått dokumentert at det faktisk er rent der. Vi dokumenterer jo det vi gjør.

Rent, tørt bygg

– Forskjellen fra hvordan det var i næringen bare for noen år siden er stor. Tidligere vasket vi bare, og så var det rent – sånn visuelt. Men i et bygg er det mange hulrom. Det er hulrom over himling. Det er sjakter, og det er hulrom i vegger. Alt dette må være dokumentert rent, før det blir lukket. Innervegger, yttervegger, himling – alt. Dette er det blitt langt mer fokus på dette i byggenæringen. Likevel er det fortsatt noen aktører der ute som blir overrasket over hvor stor rengjøringsdelen blir i et byggeprosjekt.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

Maid 4 You leverer det driftsjef Rønning kaller RTB:

– Vi leverer rent, tørt bygg. Byggene skal være rene og ryddige, i hele byggeperioden. Det gjør at kvaliteten ikke forringes, og at arbeidsmiljøet er bra for alle de som skal jobbe der. Dette gjelder alle typer bygg; Leiligheter, kontorbygg, lager eller hva det skulle være.

Renhold på bygg under oppføring starter gjerne når det ikke lenger er «åpent».

– Vi er med i byggeprosessen stort sett fra det øyeblikket prosjekter går inn i «gul sone» - altså at bygget er tett. Litt i forkant av dette stadiet, kommer entreprenørene til oss. Iblant er vi også involvert litt tidligere, med folk som rydder ute. Det kan dreie seg om flytting eller fjerning av gjerder, eller oppheng av belysning. Vi sørger for å fjerne alt unødig støv. Vi rydder etter andre, får ut alt søppel og alt annet som ikke skal være der, forteller Rønning.

 – Noen steder ser det bra ut når vi kommer på befaring. Andre steder ser det ikke så bra ut. Uansett tilbyr vi en pakke, som gjør at de har ting på stell så snart bygget er tett. Vi sørger for at bygget er dokumentert rent og ryddig etter håndbok og standarder.

Viktig med HMS

– Det mest kompliserte er som regel himling. Det innbærer arbeid i høyden. Det kan være en utfordring. Det er alltid mer risiko der oppe, i for eksempel luftekanaler og sjakter. Dette må ikke bare være rent, men også dokumenteres før lukking. Det blir blant annet tatt prøver med støvdetektor, i henhold til krav.

– Rehabiliteringsprosjekter kommer med litt andre utfordringer, i tillegg. Tidligere brukte de litt andre materialer i bygg, og asbest er jo alltid et problem. Det er ikke mye av det der ute, så det er ikke lenger noe vi støter på til vanlig. Men det er ikke alltid slik at renholdet har vært godt nok i gamle bygg. Det kan dreie seg om gamle vinduskarmer eller steder hvor det har vært vanskelig å komme til. Det kan gjøre jobben mer utfordrende for oss.

– Helse, miljø og sikkerhet henger veldig høyt i næringen. Det er jo også en del av RTB-filosofien: De som jobber på en byggeplass har krav på et støvfritt arbeidsmiljø.

Inne i «alle» større prosjekter

– RTB-biten er ofte en mye større post enn selve byggrenhold-kontrakten. Dette har med hvor lang byggeperioden blir. På Nasjonalmuseet har vi for eksempel nå jobbet i snart tre og et halvt år. Det er halvannet år på overtid. Etter hvert som bygget står ferdig, skal det holdes rent hele tiden. Når det blir store områder, løper det også mange timer.

– I «gul sone», før selve byggrenholder er gjort, rengjør vi alle fellesområder. Dette er et ansvar som gjerne ligger hos entreprenøren, og de leier gjerne inn oss til det. Da støvsuger vi. Vi holder bygget støvfritt, og vi suger opp vann, dersom det er vått. Vanligvis gjør vi det to til tre ganger i uken. Etter byggrenholdet skal det ikke være mer støv når noen arbeider der. Selvfølgelig forekommer det, men da skal de som jobber der rydde etter seg selv. Det gjør de sjelden. De hyrer heller oss inn for å gjøre det for dem.

Tar alle typer prosjekt

– Våre tjenester er mest interessant i forbindelse med de større byggeprosjektene, som Munchmuseet, Nasjonalmuseet, Nye Jordal Amfi og Deichmanske nye hovedbibliotek. Vi er stort sett inne i alle de store prosjektene. Vi er også så vidt i gang på nye Drammen sykehus.

Men de tar alle typer oppdrag.

– Vi utfører daglig oppdrag for de 10 største entreprenørene i landet. Hovedsaklig gjelder det store bygg, og større leilighetskomplekser. Vi har renhold i hundrevis av leiligheter årlig, hovedsaklig for de større entreprenørene, blant andre JM, Betonmast, NCC, HENT og AF Gruppen. Vi har i dag 125 faste ansatte i vår avdeling for byggrenhold. Vi har mange ansatte, og bra kapasitet og kan stille med mye mannskap på kort tid når det kreves.

Med TEK17 og miljøsertifiseringer er altså renhold blitt et krav. Likevel; også i dette markedet gjelder det å levere kvalitet, og bygge opp et konkurransedyktig renommé.

– Vi har vært i denne bransjen i 14 år, men det er først de siste 7-8 årene vi har fått et godt fotfeste. Vi har et godt rykte som leverandør, spesielt på større og mer krevende prosjekter. Vi leverer det vi sier vi skal levere, og det vet alle de store entreprenørene. Renhold er ofte en av de minste kontraktene i et ellers stort byggeprosjekt. Samtidig er det en viktig jobb. Vi er de aller siste som er inne, før overtagelse for byggherre eller kunde. Entreprenør må ha tillit til oss. De betaler for den tryggheten, for kunnskapen vår, og de flinke folkene som jobber her.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring