Foto: Shutterstock
Emner
Publisert
29.jan.2021

Det kan bli krav om at alle nybygg skal være ladeklare

Regjeringen har sendt et forslag om nye bestemmelser i byggteknisk forskrift, TEK17, på høring. Bestemmelsene vil medføre at alle nybygg, fritidsboliger så vel som helårsboliger, må være klargjort for ladepunkter.

Forslaget er en del av Regjeringens satsing på at Norge skal bli et lavutslippssamfunn og at flere skal ta i bruk elbiler. I forbindelse med dette er det behov for at lading skal bli mer tilgjengelig. 

Kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup (H) håper at denne bestemmelsen skal være effektiv på veien mot et lavutslippssamfunn.

– Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Vi har et mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025, og at utslippene fra transportsektoren skal være halvert innen 2030. For å få til det, må det bli enklere å velge elbil. Jeg tror økt tilgang til lading er et viktig skritt på veien, forteller Astrup i Regjeringens pressemelding

Kravet som nå er sendt til høring vil omfatte alle nybygg samt større ombygginger. Parkeringsplassene tilknyttet boenheter skal gjøres ladeklare. Det vil være noen unntak for fritidsboliger. Hva angår gjesteparkeringsplasser for boliger, arbeidsbygninger og byggverk for publikum, skal 20 % av parkeringsplassene, men minst én parkeringsplass, være tilrettelagt for lading.

Sparer beboere dyr ombygging

DiBK har registrert at det koster omtrent 4.500 - 12.000 kroner å gjøre eksisterende bygg ladeklare. I tillegg kommer kostnad for graving dersom det er behov for det, noe som for denne type arbeider i snitt koster 1.200 kroner per time, ifølge Boligsmart.no. Per i dag er dette en kostnad beboerne må stå for selv dersom de vil ha muligheten til å lade elbil. Når bygg står ladeklare fra de bygges, er dette en kostnad som bortfaller for beboernes del. Elbil vil dermed bli et mer realistisk og attraktivt alternativ, og livet blir litt lettere for de som alt eier elbil. 

Høringsfristen er 5. mars i år.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring