Fra og med 2025 vil krav om universell utforming også gjelde eksisterende boliger. Produkter til universell utforming har viktige og spesifikke funksjoner for å hjelpe de som er utsatte. Foto: Dana Lim Norge
Publisert: 28.05.2024 

Nye byggeregler skaper et samfunn for alle

Universell utforming skaper like muligheter for personlig utvikling, utfoldelse og deltakelse i samfunnet for alle. Bygninger er en av flere arenaer der prinsippene for universell utforming gjelder. Fra og med 2025 vil universell utforming også gjelde eksisterende boliger, og ikke kun nye byggeprosjekter. Regelverket med krav til universell utforming kan også gjelde privatboliger avhengig av størrelse og plassering. Dana Lim Norge står i en unik posisjon med sitt samarbeid med Genesis GE som produserer produkter til universell utforming.

I tråd med forskriftens bestemmelser, Krav til Universell utforming § 12-1, er det et krav om at byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet.

– Undersøkelser avslører at årlig opplever 1 million nordmenn skader på grunn av bygningsmessig utforming, hvor mange av disse kunne vært forhindret. Også eldre rammes av alvorlige skader, da de deler mange av de samme utfordringene som svaksynte, forteller Lorentz Stuhr, distriktssjef Dana Lim Norge Hordaland og norsk kontaktperson for Genesis GE.

Genesis GE er utbredt i over 70 land og har spesialisert seg i universell utformingsprodukter.

– Et samfunn for alle krever universell utforming av omgivelsene. Genesis tilbyr et unikt sortiment av produkter til universell utforming til alle typer rom, fra offentlige ute- og innendørsområder til bad, trapper og kontor. Produktene er sømløse og kommer i et mangfold av farger og funksjoner, forteller Stuhr.

Nye krav til boliger fra 2025

Fra og med 2025 vil krav om universell utforming også gjelde eksisterende boliger. Produkter til universell utforming har viktige og spesifikke funksjoner for å hjelpe de som er utsatte.

– Ledesystemer, som inkluderer ledelinjer, oppmerksomhetsfelt, varselfelt og lignende gir retningslinjer og signaler som gjør det mulig for personer med synshemninger å navigere trygt og selvstendig i ulike miljøer, forklarer Stuhr og utdyper videre:

– Trappeneser, den fremste og øverste delen av trinnene, er avgjørende for tydelig markering og taktil veiledning. Ved synstap kan orientering være vanskelig, og det er utfordrende å oppfatte hindringer, spesielt ved trapper og nivåforskjeller. Derfor er det viktig at trappeneser er godt merket både visuelt og taktilt, for å fremme sikkerheten og forhindre ulykker. Med Genesis kan vi i Dana Lim Norge tilby alt som kreves for å sikre universell utforming, både ledesystemer og trappeneser, i høy kvalitet.

Et mer inkluderende rom

For Stuhr er det viktig å påpeke at de nye lovkravene om universell utforming er ment for å gavne flest mulig, og ved å følge de er man med på å skape et inkluderende rom, enten det er ute- eller innendørs.

– I Dana Lim har vi mennesker som en av våre kjerneverdier, og det betyr at vi vil fortsette å arbeide for en mer inkluderende verden. Et samfunn for alle. Dette henger bra sammen med Genesis sitt prinsipp og motto ‘Safety is not expensive, it is priceless’, utdyper Stuhr og avslutter:

– Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i kravene for universell utforming og hvordan man kan bli påvirket av de nye lovkravene for 2025.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring