Foto: Alex Asensi
Publisert
30.okt.2020

– Dette bidrar til at hjulene kan holdes i gang

Kommunalministeren har på pressekonferanse varslet at kommunene samlet vil få tilført ca. 6 milliarder kroner ekstra i første halvår 2021 som særskilt koronakompensasjon. – NKF er svært glade for at regjeringen foreslår at kommunene skal få tilført ekstra kompensasjonsmidler i 2021. Dette er uhyre viktig og vil gi noe mer forutsigbarhet også når det gjelder kommunenes mulighet for å bidra til aktivitet i bygge- og anleggssektoren, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening – NKF.

På dagens pressekonferanse har kommunalministeren varslet at kommunene vil få tilført ca. 6 milliarder kroner i ekstraordinær koronakompensasjon for første halvår 2021. Statsråden viser til at dette blir lagt frem for Stortinget i den varslede tilleggsinnstillingen 6. november.

– I forbindelse med statsbudsjettet for 2021 har NKF understreket overfor både Kommunalkomiteen på Stortinget og Kommunalministeren den usikkerheten som hele kommune-Norge lever i. Utfordringen er at man i disse dager er i ferd med å utarbeide kommunebudsjetter for neste år. Disse budsjettene må være i balanse. Når alle vet at man får ekstraordinære kostnader neste år har det ligget an til at kommunene ville måttet kutte i annen viktig aktivitet, påpeker NKF-direktøren: – Når statsråden nå forteller kommunene at de vil få ekstra koronakompensasjon, vil man kunne ta hensyn til det i de lokale budsjettarbeidene og dermed unngå uheldige kutt. Dette er viktig for å sikre at kommunene vil kunne fortsette både med å opprettholde og å fremskynde bygge- og vedlikeholdsarbeid som sikrer aktivitet i bygg- og anleggssektoren. Dette er kritisk for store deler av sysselsettingen over hele landet.

Nå kan hjulene holdes i gang 

– Det å opprettholde aktivitet i kommunalteknisk sektor handler også om å ivareta grunnmuren i velferdssamfunnet: Drift og vedlikehold av skoler, barnehager, sykehjem, veier og annen infrastruktur, sier NKF-direktøren: – Det hjelper ikke at man har flere varme hender i sykehjemmene eller lærere på skolene, dersom svekket vedlikehold gjør at inneklimaet er helsemessig uforsvarlig. Skal velferdssamfunnet komme gjennom koronapandemien på en fortsatt god måte, må vi ta vare på grunnmuren. Derfor er det svært gledelig å høre at kommunene vil få kompensasjon som gjør at de unngår å kutte i grunnleggende drift og vedlikehold av de tekniske tjenestene.  

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring