Prosjektleder Karoline Petersen har ledet prosjektet i OBOS, her sammen med miljødirektør Birgitte Molstad. Foto: OBOS
Publisert: 09.11.2022 

Nybrottsarbeid innen klimagassreduksjon

OBOS har utarbeidet grenseverdier for klimagassutslipp og en veileder for kostnadseffektive klimatiltak.

Skal arbeidet ha størst mulig effekt må det samarbeides. Nå deles malverket i håp om at så mange som mulig vil bruke det.

OBOS har høye ambisjoner om utslippskutt i sine byggeprosjekter. Samtidig må boliger bygges til en kostnad som gjør at folk har råd til å kjøpe dem. Det er derfor svært viktig å finne løsningene som gir mest utslippskutt for lavest mulig kostnad.

– Vi håper dette kan være til hjelp og inspirasjon, både internt og eksternt, veilederen deles nå med arkitekter, rådgivere og entreprenører. Både arbeidet med grenseverdiene og å sette tall på spart CO2 per investert krone, er nybrottsarbeid, sier Birgitte Molstad miljødirektør i OBOS.

Maks utslipp

Det innføres gradvis grenseverdier for maks klimagassutslipp per m2 i byggeprosjekter. Grenseverdiene bygger opp under OBOS strategi for 2021-2026 (45 % reduksjon) og nasjonale mål for utslippsreduksjon mot 2030 (55 %) og 2050 (95 %).

– Tiltakene som foreslås vil for mange være enkle å gjennomføre. De vil ha stor klimaeffekt og være økonomisk fornuftig, spesielt som følge av økte energi og materialpriser, avslutter Molstad.

Veilederen legger opp til at byggebransjen får drahjelp fra energisektoren. Den forutsetter at EU når sine ambisjoner for utslippskutt i det europeiske strømnettet (mer fornybar energi). Når ikke EU sine mål, så må OBOS gjøre flere tiltak for å nå grenseverdiene enn det det legges opp til i veilederen.

Veilederen er utviklet av Rolf Hagen i Context AS.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring