Ny struktur for yrkesfagene i videregående skole

Publisert
06.May.2019

Ny struktur for yrkesfagene i videregående skole

I fjor sommer deltok både statsminister Erna Solberg og Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på messen Fremtidens yrkesfag i Oslo, der de understreket at for mange av yrkesfagene kommer fremtidens utfordringer til å være annerledes enn de man har i dag, og lovet at myndighetene skulle legge til rette for dette. Et halvt år etter har arbeidet med dette kommet godt i gang. Kunnskaps- og integreringsministeren berømmer også næringen selv for arbeidet den gjør med kompetanseutvikling og rekruttering i næringen.

– Byggenæringen har gjort en god jobb med lærlinger og fagarbeidere de siste årene, og det blir lagt merke til, sier Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

– For rekrutteringen betyr det også mye at norsk er arbeidsspråk, og at næringen jobber godt med å markedsføre sine fagområder.

Fokus på håndverket

Kunnskapsdepartementet har laget en ny struktur for yrkesfagene i den videregående skolen, som innføres i 2020. Dette blir den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet i 2006. Med den nye strukturen skal elevene lære mer om faget de skal jobbe med tidligere i utdanningsløpet.

undefined
 
Foto: Erik Buraas / STUDIO B13

– Hvis du vil bli tømrer, skal du lære mer om tømrerfaget og mindre av alt annet, sier Sanner.

– Elever skal bruke mindre tid på fag de ikke trenger. Målet er at undervisningen skal bli mer motiverende for elevene, og at fagene blir mer relevante for bedriftene og næringslivet.

Medbestemmelse for næringen

For kunnskapsministeren har det vært viktig at aktørene i byggenæringen selv har fått være med på å bestemme hvordan fremtidens yrkesfaglige utdanning skal organiseres. Gjennom faglig råd for bygg- og anleggsteknikk har byggenæringen kommet med sine forslag, og bransjen kommer til å fortsette å bidra til å utforme fagutdanningen.

– De faglige rådene har hatt stor innflytelse på de endringene som nå gjennomføres, og vi ønsker også at de skal ha innflytelse på innholdet i fagene fremover. Det mener jeg er helt nødvendig i en tid hvor arbeidslivet endrer seg med stor takt. Da må skole og arbeidsliv ha tett dialog, og arbeidslivet må også ha innvirkning på de yrkesfaglige studiene, avslutter Sanner.

Les Også