Illustrasjon: Nordr
Publisert
03.des.2020

Nordr sikrer ny leiekontrakt i Bergen

Nordr har skrevet kontrakt med World Kinect Energy Services om leie av 1000 m2 på Fantoftparken i Bergen. Dermed er et av få nye næringsbygg som ferdigstilles i Bergen i 2021 nesten fullt utleid.

Fantoftparken er på 6.500 m2 og blir Bergens mest bærekraftige kontorbygg.

– Vi ser at vi er i ferd med å sette en ny standard for kontorbygg i Bergen, sier prosjektleder i Nordr, Kristoffer Evjen. Vårt store mål i sluttfasen er å oppnå sertifiseringen BREEAM Outstanding. Det vil i så fall være det første bygget i Bergen som oppnår denne sertifiseringen. Vi ser også at dette gir god betalingsvilje hos leietakerne, sier Evjen.

Vår satsing på et bærekraftig bygg har gjort at vi også har fått gode lånevilkår gjennom såkalt grønn finansiering fra DNB. Fantoftparken er bygd i massivtre og vil levere et svært lavt klimafotavtrykk.

– Vi har fått støtte fra Enova for å kunne satse på helt ny batteriteknologi slik at alle overskuddsenergi som produseres gjennomsolceller på taket kan lagres og brukes når produksjonen er lav, sier Evjen.

I tillegg vil kontorbygget basere seg felles mobilitetsløsninger som minimere bruken av privatbiler og det er kun 25 parkeringsplasser tilgjengelig for 300 kontorplasser.

Overlevering til leietakerne vil skje i februar 2021.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring