Foto: Nordic – Office of Architecture
Emner
Publisert
05.mai.2021

Nordic – Office of Architecture styrker den arkitektfaglige kompetansen i ledelsen

Etter flere år med sterk vekst opplevde Nordic et behov for å få flere fagspesialister inn i ledelsen. Nå styrkes samtlige av firmaets satsningsområder med egne ledere.

Som et ledd i en strategisk videreutvikling av firmaets satsningsområder har Nordic det siste året gjort en omfattende jobb med struktureringen av ledelsen i selskapet.

–Vi spisser fagområdene våre ytterligere for å kunne tilby et enda bedre sluttprodukt til kundene våre. Vi har alltid vært opptatt av å levere kvalitet i alle ledd og ser at fremtiden vil kreve mer spesialisering og utvikling innen hvert enkelt felt. Denne omstruktureringen er et grep vi tar for å sikre at vi fortsetter å være frempå, sier Eskild Andersen, arkitekt og daglig leder i Nordic.

Hvilke personer som trer inn i lederstillingene blir ingen stor overraskelse for de som er kjent med Nordic. Samtlige av de nye lederne er partnere i selskapet og har hatt ledende roller innen sine markedsområder i lang tid.

Bjørn Olav Susæg har jobbet med flere av Nord Europas største flyplassprosjekter og går nå inn som leder for infrastruktur i Nordic.

Johannes Eggen har vært en stor skikkelse innen helsearkitektur i Norge i mange år og var et naturlig valg til å lede Nordics helsesatsing.

Diana Cruz og blir leder for firmaets urbansimeavdeling. Hun har solid internasjonal erfaring innen feltet og har ledet Nordics urbanismesatsning siden hun startet i selskapet i 2018.

John Arne Bjerknes har ledet alt fra design på det nye regjeringskvartalet til fjelldestinasjoner og vakre hytter. Han blir nå leder for de samlede satsningsområdene bolig, næring og interiør.

Med mye konkurransevirksomhet og mange deltagende i dette arbeidet har det blitt naturlig å opprette en ny lederstilling for dette området. Thomas Fagernes har de siste årene jobbet mye med konkurranser og tilbud og trer inn i stillingen som leder for konkurranse, som også innbefatter markedsføring og kommunikasjon.

Nordic har i mange år vært sterke på de store komplekse prosjektene, med økende fokus på grønne løsninger. Denne typen prosjekter setter store krav til kunnskap om relevant forskning, kommende trender og ny teknologi, noe de nye lederne vil ha ansvaret for å utvikle og formidle innenfor sine områder. Men store prosjekter preges også av et sterkt behov for tverrfaglig samarbeid.

– At vi spisser oss enda mer betyr ikke at det er slutt på internt samarbeid på tvers av markedsområdene våre. Dette er noe vi alltid har sett som veldig verdifullt og som vi kommer til å oppfordre til videre. Vi beholder fleksibiliteten, men sørger for en klar lederstruktur på toppen som får ansvar for å drive den strategiske satsningen i hvert sitt markedsområde fremover, sier Andersen.

I tillegg til de nye i ledergruppen fortsetter Eskild Andersen som daglig leder, Henriette Habberstad Sterud som operativ leder, Sarah Riahi som HR-leder, Janicke Løken som økonomileder, og Knut Ramstad som teknologileder.

Nordic har over 35 års erfaring innen store komplekse prosjekter, i Norden og globalt. Et stort internasjonalt team på over 230 ansatte fra over 30 forskjellige nasjonaliteter jobber i dag på tvers av landegrenser, med prosjekter innen blant annet infrastruktur, masterplaner, helse- og utdanningsbygg. I Norge er firmaet kanskje mest kjent for utvidelsen av Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn, som begge sto ferdige i 2017, samt som ledende arkitekter på Prosjekt nytt regjeringskvartal. Vårt mål er å skape fremragende arkitektur — unike løsninger som svarer på våre kunders og samfunnets behov, og det er vår visjon å opprettholde og utvikle langvarige og bærekraftige løsninger av høy kvalitet, basert på våre arkitektoniske verdier.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring