Foto: NKF
Publisert
01.feb.2021

NKF: – Fortsatt høy aktivitet i kommune-Norge

I starten av året og med nye pandemi-innstramminger, har bygge- og anleggssektoren vært urolig for lavere byggeaktivitet i kommunene. Undersøkelse blant NKFs medlemmer viser at aktiviteten fortsatt er høy.

– Vi har nylig gjennomført en liten undersøkelse blant landets eiendomssjefer, prosjektledere og byggesaksbehandlere for å høre om aktiviteten har stoppet opp. Det er noen variasjoner, men det store bildet bekrefter heldigvis at det fortsatt er full fart i kommune-Norge, forteller Rune Aale-Hansen adm.dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

Bygge- og anleggsbransjen er viktig for sysselsetting over hele landet, og kommunene er en viktig oppdragsgiver i forbindelse med bygging av barnehager, skoler, sykehjem, veier og annen infrastruktur. I tillegg er byggesaksbehandlingen viktig for å sikre fremdrift i bygge- og anleggsprosjekter.

– NKF har i januar gjort en temperaturmåling blant landets eiendomssjefer, prosjektledere og byggesaksbehandlere. I hovedsak er tilbakemeldingen at det fortsatt er full fart over hele landet, både hva gjelder bygge- og anleggsaktivteter og byggesaksbehandling, forteller Rune Aale-Hansen adm.dir. i NKF:  Vi ser samtidig at det er lokale variasjoner både på prosjektsiden og på byggesaksbehandlingen. Eksempelvis har antall byggesøknader om private hytter økt kraftig i enkelte hyttekommuner, mens antall byggesøknader ser ut til å gå litt ned i deler av Rogaland i takt med redusert oljeaktivitet

Krisepakkene har vært viktige

– Krisepakkene som kom i fjor sommer var viktig, der man øremerket midler til kommunalteknisk sektor. Med krevende kommuneøkonomi, blant annet knyttet til store koronakostnader, mente NKF det var viktig å unngå kutt i kommunaltekniske tjenester blant annet fordi det ville kunne få negativ ringvirkning for sysselsettingen i bygge- og anleggsbransjen, sier NKF-direktøren:  I høst var det uro knyttet til kommunebudsjettet for 2021. Da var det viktig med den avklaringen som kom i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet, om at kommunene vil få kompensasjon også i 2021. Før denne avklaringen kom smittet nok noe av uroen i kommunene over på bygge- og anleggsnæringen. 

Utfordring med befaring, tilsyn og kontroll

– Når det gjelder byggesaksbehandling rapporterer de fleste til oss at aktiviteten har økt. Så finnes det unntak, som ikke nødvendigvis er knyttet til koronapandemien, men ordinært sykefravær, oppsigelser og lignende, sier Aale-Hansen: – Der utfordringen kanskje er størst er nettopp den fysiske byggesaksbehandlingen når man går på befaring og skal føre tilsyn og kontroll. Dette er selvsagt blitt litt mer krevende i disse tider hvor de er viktig å holde avstand og unngå mest mulig nærkontakter. NKF opplever likevel at i det store og hele blir dette også håndteres på en akseptabel måte.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring