Foto: Alex Asensi
Publisert
16.nov.2020

NKF: – Dialog med TietoEVRY og Acos gir forventninger om å få på plass eByggesak

Tidligere i høst uttrykte NKF stor frustrasjon på vegne av mange kommuner, over mangel på løsninger for eByggesak. Som følge av dette ba TietoEVRY og Acos om møte for å gjennomgå frustrasjonene. – Jeg opplever det positivt at de store aktørene ba om møte med NKF både for å gjennomgå undersøkelsen vi har gjort, og samtidig redegjøre for det arbeidet de gjør. Jeg håper og tror kommunene fremover vil oppleve økt innsats og fremdrift, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening - NKF.

NKF gjennomførte tidligere i høst en undersøkelse blant alle landets kommuner om de har innført eByggesak, eventuelt hvorfor ikke. På bakgrunn av undersøkelsen rettet NKF kraftig kritikk mot de store IT-leverandørene av eByggessaksystemer

– Etter at vi rettet kraftig kritikk mot leverandørene tok TietoEVRY og Acos kontakt for å få innblikk i kritikken fra kommunene, samtidig som de også ønsket å redegjøre for arbeidet de gjør. NKF opplever det som utelukkende positivt at aktørene tar kontakt på denne måten, forklarer adm.dir. i NKF, Aale-Hansen.

– Vi har nok litt ulik oppfatning av realitetene, samtidig opplever jeg stor forståelse fra aktørene for frustrasjonen kommunene gir uttrykk for. Tilsvarende opplever jeg at IT-leverandørene på sin side viser økt engasjement og innsats for å få på plass gode løsninger.


Komplekse systemer og integrasjoner

– Det er ingen hemmelighet at dette ikke er snakk om en enkel modul. Skal digitaliseringen av denne delen i kommunene bli effektiv, må man forstå at det handler om komplekse løsninger med integrasjoner mot flere systemer i den kommunale byggesaksbehandlingen, sier NKF-direktøren.

– Når systemene er så komplekse er det også viktig med både teknisk forståelse og god innkjøpskompetanse. 

– KS har denne måneden sendt på høring forslag til helt ny kravspesifikasjon for blant annet eByggesakssystem. En god kravspesifikasjon vil bidra til å sikre felles forståelse fra både kommuner og IT-leverandør på hva et nytt system skal inneholde. En kravspesifikasjon i seg selv er imidlertid ikke løsningen på alle tekniske utfordringer, sier Aale-Hansen.

– I prosessen med kravspesifikasjonen er det viktig med smidig utvikling, samarbeid og gode testrutiner. En godt gjennomarbeidet kravspesifikasjon, stadig mer profesjonalisert innkjøp fra kommunene og engasjementet NKF opplever fra IT-leverandørene nå, gir forventninger om at vi kan få på plass fungerende og gode eByggesakssystemer i kommunene.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring