Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring
Emner
Tekst
Gunn Iren Kleppe
Publisert
02.apr.2021

Næringsbygg: Tidlig involvering nøkkel i planlegging av tak, fasader og glass

Tidlig involvering, optimalisering og samspill er viktige nøkkelord når tak og fasader skal planlegges i næringsbygg. Hos Snøhetta gjøres det workshopbasert i planlegging av Powerhouse.

Involvering i tidlig fase er viktig i planlegging av fasader, glass og tak til næringsbygg. Ifølge Thomas Aasen, Large project manager hos Schüco International, gir det gir grunnlag for optimalt samspill mellom arkitektur og design, fasadetekniske muligheter og økonomiske rammer. Det muliggjør også innspill om nye produkter og tekniske løsninger, og sikrer godt samspill mellom ulike materialer og produkter for å få til optimale løsninger for bærekraft.

– Vi opplever ofte å komme inn i sen fase når design og løsninger er lagt, når man kommer til det mer kosmetiske. Jeg tror det ofte skyldes fordi man er redd for å låse seg mot en spesifikk produktleverandør. Det vi rådgir på er samtidig såpass generelt at man er ikke bundet. Vi vil gjerne være med i en tidligere fase og spille inn, enn det vi får anledning til i dag.

Både vi og konkurrentene har jo en utvikling av nye løsninger og produkter, påpeker Aasen, og man risikerer å gå glipp av nye muligheter og løsninger om man kun baserer seg på det man kjenner fra før.

Glass

Etter en trend med enorme glassflater ble passivhus med tykke vegger og små vinduer populært. I dag ser Aasen større modenhet i bruken av glass.

Foto: Schüco

– Jeg tror Powerhouse har bidratt til erfaring som viser at man kan få til plusshus med en god del glass om det er brukt på riktig måte, sier han.

Økt krav til sikkerhet som innbrudd, brannmotstand, skudd og eksplosjon påvirker også produktutvalget, og muligheter og begrensninger bør kartlegges tidlig for å begrense kostnadene.

Glasstak

– Det er en tendens til at man skal trosse naturkreftene og bygge glasstak tilnærmet flate, uten fall, påpeker Aasen, med fare for fremtidige lekkasjer.

Glasstak bør ha et fall på minst 10 grader for å fungere optimalt, og på store glasstak er det viktig med løsninger som fanger opp snø og vann, ikke minst ved ekstremvær.

Tre

– Treverk har fantastiske egenskaper både estetisk og bærende, men er sjelden optimalt som rammeverk i glassfasadens ytterhud. Det krever mye vedlikehold, mener Aasen.

– Nå er tre det «frelsende» materiale. Men til syvende og sist ser man at optimalisering er nøkkelen, slår han fast.

– Vi jobber ofte med bygninger hvor tre utgjør bærestruktur og hvor man bruker aluminium i profiler i ytterskiktet, fortsetter Aasen.

Også her er det viktig å optimalisere sammenstilling av ulike materialer.

Aluminium

Brukes aluminium til ytterhuden kan man få til forskjellig fasadeutforming og –uttrykk, selv med systemløsninger.

– Man har mulighet for å gjøre alle mulige uttrykk på utvendige profiler, og skape lys-skygge effekter. Opprinnelig var aluminium en typisk fabrikkoverflate, påpeker Aasen, men vi lever i en helt annen verden i dag.

Rammer

– Aluminium er hensiktsmessig for å ramme inn glass i fasader. Da har man løsninger som er vedlikeholdsfrie, påpeker Aasen.

Aluminium forringes ikke og kan også gjenvinnes bortimot 100 %. Det er lett å fremstille nye rammetyper, og profilsystemer i aluminium kan også enkelt brukes til å montere solcellepaneler.

– Det er viktig å jobbe sammen for best mulig løsning. Det er ikke om å gjøre å kline på mest mulig aluminium på et bygg, men å få til et samspill, understreker han.

Snøhetta

– Det gjelder å samhandle tidlig, bekrefter Tonje Værdal Frydenlund, direktør for forretningsutvikling hos Snøhetta.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

I planlegging av Powerhouse gjøres det workshopbasert fra første stund med alle tekniske fag, byggherre, leietakere og leverandører etter behov.

– Det som er viktig i vår formgivning er miljøambisjonene og miljøytelsen som et bygg skal ha, samt å forstå de stedspesifikke forhold og klimapåvirkning, og gjennom det sørge for å bygge en fasade som er så tett som mulig, samtidig som man er avhengig av god dagslystilførsel, sier hun.

For glassfasader gjelder det å finne riktig balanse og optimalisere plassering og vinkling i forhold til himmelretning og dagslys, og vurdere det opp mot solavskjerming. Solavskjerming kan integreres i fasader og vindusinnramming, være utenpåliggende eller innebygget og transparent – her er det ulike måter å løse det på.

Når det gjelder sikkerhet må man bli klar over forutsetningene på forhånd for å få det integrert i fasaden slik at det ikke blir et veldig synlig element.

Til både Gullhaug Torg og Powerhouse Telemark er det valgt trefasader. Til Gullhaug Torg planlegges intelligente fasader med smarte luker for luft og ventilasjon. Bygget har Trippel Zero ambisjon: ingen tilførsel av ventilasjon, varme eller kjøling. Byggkroppen er formgitt for å skape undertrykk og overtrykk slik at bygget ventileres naturlig.

Den femte fasade

– Tak er ofte den femte fasade. Vi må huske at tak er synlig, og avbalansere i forhold til hvor bygget er og hva man benytter takflaten til, understreker Frydenlund, og valg av terrasse, uteoppholdsareal og grønne tak bør gjøres tidlig.

Powerhouse Telemark bruker tak til energiproduksjon. Takflaten er optimalt tiltet, og produserer strøm til bygget. På fasader, derimot, er solceller en viktig avveining mellom det estetiske og det funksjonelle.

– Det er ofte mer effektivt å kunne produsere energi fra en takflate som er tiltet i beste solvinkel enn rett fra et fasadeelement som er vertikalt, påpeker hun.

Glasstak

– Glasstak kan være utfordrende, men så lenge man er bevisst på utfordringene og mulige fallgruver så skal man kunne løse det helt fint, sier Frydenlund.

Formålet med innearealet er viktig, siden glasstak kan gi mye god passiv oppvarming fra solen, men også trekker ut varme i den kalde årstid.

Glass har også vært mye brukt i doble fasader og til store rom med flerfunksjoner, som i verkstedshaller, fellesområder og der man beveger seg mellom bygg.

– Glassgårder er et attraktivt element. Det er så gode tekniske løsninger så det er ikke så mye problemer med lekkasjer eller feil.

Standardløsninger

I planlegging av næringsbygg er både ytelse, tekniske krav og uttrykksform viktig. Det er viktig å forstå kundens behov og å ta hensyn til kunden. Det må også tas hensyn til byggets funksjon, om det har delte formål og hvordan det passer inn i omgivelsene.

– Ofte vil man ha ønske om å lage noe unikt. Det er jo et kunststykke. Kan man bruke noe som finnes, men sette det sammen slik at uttrykket ser nytt ut? Arkitekter er gode på det, sier Frydenlund, og det er kjekt å vite at du kan få tak i akkurat det du trenger.

– Vi er på jakt etter de beste produkter til enhver tid, avslutter hun.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring