Karl Arne Jespersen. Foto: Mesterhus
Publisert: 08.05.2024 

Mesterhus krever radikale endringer i mandatet til ENOVA

Mesterhus kommer, som en av landets aktører innen renovering og ENØK, med råd om radikale endringer av mandatet til ENOVA.

– Endelig er EU og kommet til enighet om energiregler. I vedtaket, som Norge slutter seg til, kreves en reduksjon av energiforbruket i boliger på hele 16 prosent innen 2030. For å få til dette vil det måtte investeres enorme summer både fra norske boligeiere og fra det offentlige og det må skje raskt, sier kjededirektør i Mesterhus, Karl Arne Jespersen.

– I dag fungerer ENOVA som en slags Innovasjon Norge for energiøkonomisering. Det fremstår tydelig som om ENOVA fremdeles er veldig hektet på solceller og ny teknologi, fremfor langsiktige tiltak som å redusere energibehovet i norske boliger, forteller Jespersen.

Mesterhus henviser til ENOVAS egne statistikker. I 2023 ga ENOVA støtte til over 10 000 solcelleanlegg.

– Dette er selvsagt veldig bra, men like imponerende er det ikke at det bare er gitt støtte til cirka 600 prosjekt for oppgradering av bygningskroppen. Den siste kategorien er en samlepost for etterisolering av vegg, loft og skifte av vinduer. Dette er tiltak som vil redusere strømforbruket vesentlig, sier Karl Arne og avslutter:

– Her må det en endring til. Enova må få endret sitt mandat til også å støtte energioppgradering med velkjente og robuste metoder slik at det monner. Dette er kostbare prosjekter og da holder det ikke å gi 6-7 prosent.

Høringsuttalelsen fra Mesterhus til Klima- og miljødepartementet: Innspill til avtale om styringen av Enova – Mesterhus Norge

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring