Harald Rosingaunet, produktdirektør i Holte, Aleksander Bjaaland, administrerende direktør i Holte, og Nils Arne Honningsvåg, leder for digitalisering i Maxbo Proff, skal samarbeid om digitalisering av de mindre bedriftene. Foto: Katrine Lunke. Foto: Maxbo
Publisert
05.mar.2020

Maxbo Proff og Holte skal hjelpe håndverkeren med digitaliseringen

Maxbo Proff og Holte inngår et samarbeid for å få flere av Maxbos håndverkerkunder til å bruke digitale verktøy. – Målet er at kundenes innkjøpsprosesser skal forenkles og få en bedre flyt, sier Nils Arne Honningsvåg i Maxbo Proff.

– For å lykkes i digitaliseringen av bransjen er vi avhengig av også å få med de mindre bedriftene. Håndverkeren kan da få en enklere hverdag, mer presise innkjøp og bedre kostnadskontroll, sier Nils Arne Honningsvåg, leder for digitalisering i Maxbo Proff.
– En stor del av byggebransjen er bedrifter med under fem ansatte. Mange av disse har kommet relativt kort med digitalisering. De opplever blant annet en manglende sammenheng mellom kalkyleprogrammer og netthandelsløsninger. Det skal vi nå jobbe for å løse, sier Honningsvåg.

Konkurransefordeler

Sammen med eksperter i Holte skal Maxbo Proff nå utvikle og ta i bruk teknologi som forbedrer kundens prosesser. Holte er en av de store aktørene innen digitalisering i byggebransjen og er blant annet leverandør av programvare, konsulenttjenester og kurs.

– Det første vi skal se på er en systemintegrasjon mellom Maxbos netthandelsløsning for proffene, «Min bedrift» og Holtes e-handelsløsning i HoltePortalen og Smartkalk. Vi tror det vil gi kundene konkurransefordeler gjennom effektiv teknologi og godt integrerte løsninger, sier Harald Rosingaunet, produktdirektør i Holte.

Store besparelser

Holte har de to siste to årene laget en løsning som muliggjør digital varehandel mellom eksisterende fagsystem og lokalt byggevarehus.

– Flere undersøkelser viser at digitalisering av byggevarehandelen vil bidra til store besparelser og effektiviseringsmuligheter. Vi har derfor prioritert dette arbeidet, og er veldig fornøyde med at løsning nå er på plass, sier Rosingaunet i Holte.

– Denne løsningen betyr blant annet at vi kan få til digital sporbarhet fra kalkyle til bestilling av byggevarer, leveranse på byggeplass og videre til ordrebekreftelse og pakkseddel. Det gjør arbeidet enklere, raskere og mer presist. Samtidig som det gir bedre kontroll og oversikt, sier Nils Arne Honningsvåg i Maxbo Proff.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring