Foto: Luna Group Norge
Publisert
05.mai.2021

Mangel på verktøysikring: – Det er en stor utfordring

Ønsker tydeligere retningslinjer og strengere krav til verktøysikring i bygg- og anleggsbransjen. Nå er en standard for verktøysikring under utarbeidelse.

Hvert år forårsaker fallende gjenstander som verktøy og utstyr alvorlige personskader på ulike arbeidsplasser i bygge- og anleggsvirksomhet. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå ble det i 2019 registrert 2664 ikke-dødelige arbeidsskader i bygge- og anleggsvirksomhet. Støt/treff av gjenstand er den hyppigste ulykkestypen, med nær 600 registrerte tilfeller.

Jørgen Johansen, produktansvarlig i Luna Group Norge, mener et større fokus på verktøysikring kan være et viktig og forebyggende tiltak for å forhindre denne type ulykker på arbeidsplassen.

Det er en stor utfordring ved at det finnes få og dårlige festepunkter for å kunne sikre verktøyet. Regelverket og kravene i dag er ganske kortfattet, og blir dekt under forskrift om utførelse av arbeid i kapitlet om arbeid i høyden. Holdninger til verktøysikring er med stor sannsynlighet veldig splittet og delt, men består nok i stor grad av at dette er ukjent og tungvint å jobbe med, sier han.

Økt fokus

Samtidig ser Johansen i Luna Group Norge nå at økt oppmerksomhet og interesse ved verktøysikring også skaper mer positive holdninger i bransjen. Han trekker frem Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg (SfS BA) som en viktig part som kan bidra til å sette fokus på verktøysikring og fallende gjenstander mot bygg- og anleggsbransjen i tiden fremover. 

Jørgen Johansen, produktansvarlig i Luna Group Norge. Foto: Luna Group Norge

– Det er blitt mer tilsyn til dette og det har fått større fokus internt hos bedrifter. Dette bidrar til større fokus på deling av praksis og kunnskap og det blir satt større krav til standarder og leverandører. Det har også gjort at tilbudet av produkter for å jobbe sikkert i høyden har økt, forklarer Johansen.

Ifølge Arbeidstilsynet har det blitt gjennomført nærmere 4000 tilsyn i kategorien "Arbeid i høyden" de siste to-tre årene, der man har spurt om arbeidet kan utføres sikkert, om stillas er tilfredsstillende, om rekkverk er på plass med mer.

Som et ledd i Arbeidstilsynets innsats for å redusere fallulykker er det gjennomført flere aksjoner. Resultatet etter aksjonen i september i fjor, hvor 364 tilsyn ble gjennomført, ble 100 aktiviteter stanset på grunn av usikret arbeid i høyden.

– Vi kontrollerer om det jobbes sikkert i høyden, uten at det skilles på gjenstand eller arbeidstaker, og har flere kontrollspørsmål om dette, utdyper Anne Sørum, overingeniør i Arbeidstilsynet.

– Sikring av verktøy i denne kontekst er jo ikke spesifikt nevnt i våre forskrifter, men kommer inn i samlebegrepene for kartlegging og risikovurdering med påfølgende tiltak og plan hvor det henvises til fallende gjenstander og videre til arbeidsplassforskriften, forteller Per Olav Hærnes, senior kommunikasjonsrådgiver i Arbeidstilsynet. 

– Videre er det krav i bruksanvisningen om sikre soner under arbeid som kan foregå i høyden for å sikre at det ikke står personer under, legger han til og påpeker samtidig at en standard for verktøysikring er under utarbeidelse

Lene Jønsson, daglig leder i SfS BA, bekrefter dette: 

– Per nå har ikke SfS BA fallende gjenstander og verktøysikring konkret på agendaen, men jeg er kjent med at det jobbes med en standard for verktøysikring, forteller hun.

Jønsson forklarer at kollega Tore Rønstad, styringsleder i arbeidsgruppen knyttet til fallulykker, er involvert i arbeidet med nettopp denne standarden. 

Rønstad, som også er fagansvarlig i SOFT (Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk), forteller at man er godt i gang med utformingen av forslaget til en norsk standard for sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden.

– Vi håper og tror at denne standarden blir publisert i slutten av året. Nå er vi inne i en fase hvor vi skal renskrive all tekst og deretter skal innholdet til Standard Norge for en såkalt kvalitetssikringsprosess, før det går ut på høring. Standarden må harmonisere med våre forskrifter og våre lover, påpeker han.

Standarden skal etablere krav til sikringsmidler og innfestninger i verktøy og utstyr som brukes eller monteres i høyden. Standarden skal ha målsetting å bidra til ressurseffektivisering.

Standarden om verktøysikring er innunder SN/K 279 som er en styringsgruppe for standarder for arbeid i høyden. Det er Tore Rønstad som leder styringsgruppen som har totalt tre arbeidsgrupper under seg

– Redder liv

I verste fall kan konsekvensen av fallende verktøy føre til alvorlige personskader og arbeidsskadedødsfall. I tillegg vil fallende objekter og det å miste utstyr føre til ødeleggelser og økonomiske tap. 

Jørgen Johansen i Luna Group Norge sier selskapet hele tiden jobber med å gjøre det enkelt og trygt å finne gode innfestningspunkter på verktøyet og innfestninger som er tilpasset ulike produkter. 

– Ved arbeid i høyden kan verktøysikring være en enkel og effektiv sikkerhetsforbedring. Sikring av verktøy og utstyr redder liv og sparer penger, påpeker Johansen.

Luna har utviklet Luna ZeroDrop slik at jobbhverdagen i høyden blir tryggere. Produktene er brukervennlige og laget for enkel sikring av håndverktøy, uansett hvilket arbeid som skal utføres. Målet er at man skal kunne jobbe sikkert og effektivt i høyden selv om man har med seg omfattende verktøysystemer.

En av dem som har testet ut og bruker denne type verktøysikring er Lars Ivar Berg, byggmester og ingeniør i Mester Berg Byggmester AS. 

– Jeg har flere ganger brukt Luna ZeroDrop, eksempelvis ZeroDrop Startkit, til sikring av blant annet batteridrill, hammer og målebånd. Dette synes jeg fungerer helt fint, bare man lærer seg hvordan man skal bruke det riktig. Man jobber kanskje i et litt roligere tempo de første timene for å bli vant til dette, men det er jo lurt å sørge for at man ikke ødelegger verktøy, og selvfølgelig sørge for at alle går hjem fra jobb hele og uskadd, påpeker byggmester Berg. 

– En ting er å miste en batteridrill til 3-4000 kroner i bakken, noe jeg selv har gjort, men en annen ting er jo at verktøy kan komme borti andre materialer og forårsake skade eller treffe en kollega i hodet, understreker han. 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring