Foto: Arca Nova
Tekst
Redaksjonen
Publisert
20.jan.2020

– Man kan si at dette er TEK2030

I Fredrikstad satses det for fullt på bærekraftige bygg. Et nytt miljøvennlig nabolag skal bygges. Morgendagens boliger i Verksbyen viser fremtiden for bærekraftig levesett. Med fokus på teknologi, det grønne skiftet og bærekraft, er konseptet Future Living utviklet.

Verksbyen tar sikte på å være Norges mest innovative boligprosjekt. I løpet av de neste 10 årene vil det bli hjemmet til 5000 mennesker. Utbygger Arca Nova Bolig har målbevisste planer om å endre boligmarkedet. De er overbevist om at fremtiden bringer økende etterspørsel etter bærekraftig bygging.

– Vi begynte å jobbe med Future Living konseptet i 2017. Det startet med at vi dro på en befaring på solmessen i München. Vi var på et seminar med Josef Filtvedt, som snakket til oss om fremtidsyver og sol. Det var den lille spede begynnelsen, sier Ruben D. Hansen, administrerende direktør i Arca Nova Bolig, en del av Arca Nova-konsernet.

Utbygger har med dette boligprosjektet tatt på seg en forpliktelse til å fokusere på bærekraft og miljø. Future Living-boligene i den nye, smarte og grønne bydelen bygges etter passivhusstandard. Innovative energiløsninger tas i bruk, for å redusere miljø- og klimapåvirkninger.

– I vårt Future Living konsept, sier vi at dette er morgendagens boligstandard i dag. Sagt på en annen måte, kan man si at dette er TEK2030, presiserer Hansen.

En helt ny standard

Illustrasjon: Arca Nova

Denne banebrytende byggestandarden har et stort fokus på bærekraft, miljø og teknologi. Kort fortalt, benytter Future Living-boligene solenergi for produksjon av miljøvennlig energi og oppvarming. Boligen produsere mer energi i løpet av ett år enn det boligen bruker, noe som gir økonomiske besparelser. Med en fremtidsrettet smarthusteknologi og passivhussandard, er en Future Living-bolig, en bolig med effektivt klimagassregnskap.

Et eksempel på satsing i forhold til fremtidsrettet bærekraftig utvikling, er byen Freiburg i Tyskland. Bedre kjent som Europas ”solby”. Det er tilsvarende mye av det samme fokuset i Freiburg, som det er i Verksbyen: energieffektive løsninger og miljø.

– Vi tror at Verksbyen skal få samme rolle i Fredrikstad og i Norge.

Det vises stor interesse for boligprosjektet, selv om Verksbyen fortsatt er under utbygging.

– Vi opplever veldig stor interesse og begeistring for det vi jobber med – fra myndigheter, fra ulike bedrifter, fra kollegaer i bransjen, fra bank til våre leverandører. Egentlig fra alle, forteller Hansen.

Forbi 2030-målet

Det er flere og flere aktører som jobber med ulike tiltak for å føre bærekraft og samfunnsansvar i forhold til miljøet inn på agendaen. Med Future Living standarden, reduserer Arca Nova Bolig i byggefasen rundt 50 %, sammenlignet med tradisjonell bygging. Og over 50 % i driftsfasen, på grunn av energisystemet. Klimamålet til FN, om å kutte klimagassutslippene med minst 40 % innen 2030, er dermed allerede innfridd.

Foto: Arca Nova

– Man snakker om 2030-målet, å få reduksjon i C02 fotavtrykk, vi er allerede der i dag med vårt Future Living konsept. Faktisk forbi!

– Vi har klart å redusere CO2-utslippene på mange forskjellige måter. Husene bygges med treelementer i henhold til passivhusstandarden. Elektrisitet produseres med solenergi og oppvarming med solvarmeenergi, forteller administrerende direktør, Hansen.

Verksbyen kommer til å bli Norges første boligprosjekt som innfrir FN sitt klimakrav.

– Det er takket være at vi bygger i tre, og takket være vår vanvittig flotte, miljøvennlige framtidsrettet energisystem, sier Hansen.

Raskt alternativ

Boligprosjektet har satt bærekraft og samfunnsansvar på agendaen. Stort fokus på bruk av bærekraftige materialer, har gitt en miljøvennlig og bærekraftig måte å bygge på.

– Ved å bygge med prefabrikkerte elementer som bruker Kerto® LVL-produkter, reduserer vi både byggetid og CO2-utslipp ganske betydelig sammenlignet med den tradisjonelle måten å bygge med stål og betong på, sier Hansen.

Bruk av prefabrikerte elementer har sikret en raskt oppføring av byggearbeidet. Med èn etasje ferdigstilt i uken, tar det ikke mer enn fem uker å fullføre et bygg. Det blir fem bygninger i flere etasjer. Den første bygningen ferdigstilles innen utgangen av 2019, resten av bygningene skal være ferdig innen utgangen av 2020.

Den bærende konstruksjonen av veggelementer i de tre første etasjene, er laget med Kerto® LVL Q-paneler. Gulvelementene er avstivet og stabilisert med Kerto® LVL S-bjelker. Metsä Wood har bistått Arca Nova Bolig med tekniske løsning for byggene.

– Samarbeidet vårt har vært avgjørende for å lykkes med å lage et nytt designsystem for det norske boligmarkedet, avslutter Hansen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring