Bærekraftsjef Heidi Lyngstad i Maxbo mener smart ressursbruk, gode produkter og krav til verdikjeden er viktig for å gjøre byggevarehandelen mer sirkulær. Foto: Katrine Lunke
Publisert
20.okt.2021

– Må jobbe med miljøtiltakene der man har størst påvirkning

– Egen drift er der man har størst påvirkning og det er også der det er lettest å begynne, var blant rådene bærekraftsjef Heidi Lyngstad i Maxbo ga byggenæringen under Bygg Reis Deg.
Lyngstad snakket til hele byggenæringen på Bygg Reis Deg onsdag om hvordan byggevarehandelen kan bli mer sirkulær og bidra i det grønne skiftet.

– Når vi jobber med bærekraft, må vi jobbe både med de små og de store tiltakene, sa Heidi Lyngstad om hvordan byggevarehandelen kan bli mer sirkulær og bidra i det grønne skiftet.

Bærekraftsjefen fortalte om hvordan Løvenskiold Handel og Maxbo jobber for å identifisere muligheter for å redusere sin miljøpåvirkning både i drift, i egne produkter og gjennom gode leverandørsamarbeid.

Bruk ressurser smart

Lyngstad mener det er mye å hente på å bruke ressurser smartere.

– Det innebærer blant annet om å bruke mer resirkulert råstoff, redusere unødvendig plast, benytte flerbruksemballasje og løsninger som gir mindre avfall, slik som prekutt og elementer, sier hun.

Bærekraftsjefen snakket også om at næringen må tilby reparasjoner i større grad enn før, og i noen tilfeller leie ut det kunden trenger istedenfor å selge det.

Miljødokumentasjon gir produkter økt verdi

– Vi må selge gode produkter med høy kvalitet. Det handler for eksempel om at produkter ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, at de er miljømerket, har lavt klimagassutslipp og er kortreiste, sa Lyngstad.

Hun opplever at god dokumentasjon på produktene øker verdien i forbindelse med blant annet gjenvinning og ombruk.

– God dokumentasjon har blitt et viktig konkurransefortrinn ved inngåelse av nye avtaler, og selve verdien på produkter øker hvis innholdet er kjent når det eventuelt engang skal selges og ombrukes, sier Lyngstad.

Still krav til verdikjeden

For å lykkes i det grønne skiftet mener bærekraftsjefen det er viktig at bransjen stiller krav om miljøsertifisering av leverandører.

– Vi må stille krav til verdikjeden og gjøre risikovurderinger. Vi må sørge for at vi handler med miljøsertifiserte leverandører som er sitt ansvar bevisst, for vi må alle dra lasset sammen, sa Lyngstad.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring