Foto: Optimera
Tekst
Lars Holm
Publisert
30.nov.2020

Logistikken sørger for bedre miljøprofil i byggeprosjekter

Som landets største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør satser Optimera på å bidra til en bærekraftig byggenæring. Gjennom effektive logistikkløsninger, krav til god dokumentasjon og miljøsertifiserte produkter gis et kraftfullt bidrag til målet om reduserte miljøutslipp.

Byggenæringen har et stadig bredere fokus på at bygging skal skje bærekraftig klima- og miljømessig, dette omfatter både anleggsutførelsen og i byggets levetid. Offentlige byggherrer har tråkket opp løypa, og holdningene sprer seg nå utover i hele byggenæringen.

– De statlige og offentlige byggherrene stiller i økende grad høye krav i henhold til prinsippene om sirkulærøkonomi og reduserte CO2-ekvivalenter, sier Thomas Schøyen, Salgsdirektør Proff & Montér I Optimera AS.

– Kravene omfatter innemiljø, bruk av helsefarlige produkter og at dette blir dokumentert elektronisk med EPD (Environmental Product Declaration). Materialer og produkter skal ha spesifikasjoner som tilfredsstiller kravene til utslipp og bærekraft.

– De store entreprenørene har kommet langt, de måles ofte på graden av miljøsertifisering og miljøvennlig utførelse under anbudsprosesser, tillegger Odd Treffen, Direktør for Forretningsutvikling i Optimera.

Foto: Optimera

– Her er BREEAM-NOR et viktig verktøy for å synliggjøre og dokumentere innsatsen som gjøres. Lønnsomhetsmessig så viser undersøkelser at større næringsbygg med en solid miljøsertifisering har en større annenhåndsverdi.

Resirkuleringsstrategier stadig viktigere

Byggenæringen har de siste årene jobbet hardt og målrettet for å bli mer bærekraftig, og har tatt i bruk virkemidler over hele organisasjonsspekteret for å få til dette.

– På produktsiden gjelder kildesortering og resirkulering, sier Schøyen.

– Optimera har avtaler med Norsk Gjenvinning, der vi avhender på forsvarlig måte. Vi utfordrer imidlertid trelastprodusentene, de har nemlig ingen resirkuleringsteknologi som sørger for god gjenvinning av trematerialer. Vi mener at trelastprodusentene må strukturere opp både strategi og teknologi for resirkulering i Norge. Gipsprodusentene har for eksempel kommet svært langt – der gips brukes på nytt i nye produkter.

Så utslippsfri logistikk som mulig

Optimera har fokus på å bidra til å redusere CO2-utslippene i hvert prosjekt de er involvert i.

– På mange byggeplasser er 15-20 transportører innom hver dag, sier Schøyen.

– De skal typisk levere varer til de forskjellige fagene. Derfor er også grønn logistikk viktig. Oslo Kommune har for eksempel proklamert at alle byggeplasser skal være fossilfrie.

– Vi i Optimera har sett at disse kravene kom til å komme og dermed valgt å bygge om deler av kranbilflåten vår til biodrivstoff, samt at bilflåten vår består av biler med Euroklasse 6-teknologi, forteller Treffen.

– Vi elektrifiserer også kranene på bilene våre der det er behov, slik at vi unngår tomgangskjøring. Er det omfattende arbeid slik at bilen blir stående en stund kan vi også koble kranen til byggestrøm.

– Avgjørende for å få ned CO2 er samlevering av varer til byggeplass, noe vi har etablert rutiner for, legger Schøyen til. — Når vi leverer varer kan vi også ta med avfall på returen og bringe det til avfallsmottak som vi samarbeider med.

Miljøprofil i varekjøp

Byggenæringen stilles ovenfor stadig høyere krav til at materialer og produkter skal ha spesifikasjoner som tilfredsstiller kravene til utslipp og bærekraft.

– Her ligger ansvaret ofte hos byggmester, men de overlater det gjerne til oss, sier Schøyen.

– De store entreprenørene har kommet langt, de måles ofte på graden av miljøsertifisering under anbudsprosesser. Alle satser på å følge normene som er fastslått i BREEAM-NOR.

– Vi har utviklet en webløsning mot alle proffkunder, hvor vi kan filtrere kundens varekjøp på de forskjellige miljøkriteriene, sier Treffen.

– Vi etablerer en miljøprofil for hver kunde som sikrer at varer er korrekte i henhold til miljøprofilen, og kunden kan velge det produktet som gir minst miljøavtrykk.

Tøffere krav til produsentene

Digitalisering av prosessene i byggenæringen er bærekraftmessig viktig for å sikre at informasjonen følger produktene sømløst gjennom verdikjeden.

– Vårt bidrag er på logistikk, dokumentasjon og miljøsertifisering. Der stiller vi krav til produsentene, de skal forsyne alle produkter med EPD-informasjon, og denne skal følge produktet til byggeplassen. På den måten er vi både produkt- og informasjonsdistributør, avslutter Schøyen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring