Publisert: 30.04.2019 

Diakonhjemmet hage med høye ambisjoner for bærekraft

For Stiftelsen Det norske Diakonhjem er det viktig å stå tydelig fram med høye miljøambisjoner, både på nye og eksisterende eiendomsprosjekter.

Diakonhjemmet har en egen eiendomsportefølje, blant annet på Steinerud/Vinderen i Oslo, hvor de nå utvikler Diakonhjemmet hage.

Utbyggingen av eiendommen på Steinerud/Vinderen skal sette en ny standard for helhetlige miljøløsninger – her skal du kunne leve miljøvennlig fra du er 1 til 100 år.

Går for ambisjonsnivå EXCELLENT 

For å oppnå dette bruker Diakonhjemmet verktøyet BREEAM Communities. 

Tilbakemeldingen er at standardiserte programmer er nyttige verktøy i komplekse operasjoner, som gir kvantifisert tilbakemelding på eget arbeid. I tillegg gir BREEAM nye perspektiver som er berikende i arbeidet med å nå miljøambisjonene.

Diakonhjemmet har nå bestemt seg for ambisjonsnivå EXCELLENT i sertifiseringsordningen.

Målrettet arbeid med kvalitet gir effekt

Diakonhjemmet er en av 6 piloter for BREEAM Communities i Norge.

– Det er flott at våre medlemmer tar grep for å jobbe systematisk med bærekraftig områdeutvikling. Mange engasjerer seg som medlem hos oss fordi de vil jobbe med å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Men å gå fra et mål i en strategi til konkrete og synlige aktiviteter og resultat i det bygde miljøet er utfordrende. For å få til det må man ta noen valg – og heller tidlig enn sent, sier utviklingssjef i Grønn Byggallianse Anders Nohre-Wallden.

– Snart 8 års erfaring fra BREEAM-NOR for bygg i markedet viser oss at det gir effekt å jobbe målrettet med god kvalitet. Fordelen med å starte allerede på et områdenivå er at kvaliteten øker gjennom hele prosjektet ned til bygg. For å imøtekomme behovet for mer kunnskap om bærekraftig områdeutvikling, vil vi høste erfaringer fra disse pilotene, spre kunnskap og tilby kurs, sier Nohre-Wallden.

Om BREEAM Commuities

BREEAM Communities er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger. 

BREEAM Communities International er en enkel og fleksibel metode for å forbedre, måle og sertifisere bærekraftig utvikling av steder og områder. Det gir et rammeverk for å støtte planleggere, lokale myndigheter, utviklere og investorer gjennom planleggingsprosessen, som bidrar til å forstå bedre sammen hva man kan få til av økt bærekraft for et område. 

BREEAM Communities International Standard kan brukes til å vurdere og sertifisere utførelsen av mellomstore til store utviklinger, inkludert nye steder/områder og regenereringsprosjekter.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring