Foto: Shutterstock
Publisert: 27.jul.2021 

Er det trygt å bruke gamle elbilbatterier til å lagre strøm?

Elbilbatterier kan gjenbrukes til energilagring i bygninger, men er det trygt?

Gjenbruk av elbilbatterier til lagring av solkraft

Elbilens levetid som batteri i en ny elbil betegnes som batteriets “første livsløp”. Det kan nemlig brukes flere ganger. Dette er særlig aktuelt i forbindelse med solkraft ettersom strøm kun produserer når det er sol og ikke alltid når det trengs, for eksempel kalde, korte vinterdager. 

SINTEF skriver at lokallagring vil utjevne effektbehov og øke lønnsomheten ved at større andel egenprodusert strøm brukes på bygget. Men da gjenstår spørsmålet: er det trygt å bruke elbilbatterier til dette, eller er litiumbatterier for brannfarlige?

Er batteriene trygge å bruke?

Elbilbatterier må etterkomme streng prøving og dokumentasjonskrav. De har en lagringskapasitet på 50-80 kWh, men har lavere brannenergi enn en bil med full bensintank. Batteriet plasseres også der det minst utsatt for kollisjonsskade i bilen. Dette gjør at Sintef anser brann-/eksplosjonsfaren som svært lav i denne typen batterier. 

På den andre siden er konsekvensene store dersom det først oppstår brann. Litiumbatterier brenner på “en eksplosjonsartet måte”. Gass i batteriet antennes og røyken er giftig. Videre blir brannen veldig vanskelig å slukke dersom temperaturen kommer over 175 til 200 grader, noe som starter en termisk nedsmelting. Vann fungerer godt for å slukke brann da det nedkjøler batteriene, men det kan være vanskelig for vannet å nå frem ettersom battericellene gjerne er innkapslet. 

Et alternativ i dag?

Per i dag anbefaler ikke Næringslivets Hovedorganisasjon (NELFO) gjenbruk av elbilbatterier til energilagring i bygninger. Battericellene som er i batteriene kan derimot testes ut, og dersom de oppfyller samme funksjonskrav som stilles til ubrukte batterier, kan de bygges inn i nye batterier. 

Selv om det er liten brannrisiko, er det nødvendig med sikkerhetstiltak for batterisystemet og bygningen ettersom konsekvensene av en eventuell brann er alvorlige. Det blir behov for å utvikle løsninger for dette. SINTEF, med sin tverrfaglige kompetanse, står klare til å bistå ulike bygg og virksomheter med dette. 

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur