Foto: LINK Arkitektur
Publisert
16.sep.2021

LINK Arkitektur er klar for Triennalelauget

I 2019 lanserte Oslo arkitekturtriennale et eget partnernettverk for visjonære arkitektkontorer som vil bidra i triennalens faglige utviklingsarbeid. Sammen med syv andre kontorer er vi nå klare for å bidra til å utvikle den arkitektur- og byplanfaglige agendaen i Norden sammen med triennalen.

I storslagent selskap med Code arkitektur, DRMA, Dyrvik Arkitekter, Oslo Works, Rodeo arkitekter, SLA og Transborder Studio ser LINK Arkitektur frem til å ta del i Lauget. Fra før består Lauget av Lundhagem, Nordic – Office of Architecture, Pir II og Snøhetta.

– Vi gleder oss over å ta del i samarbeidet med mange dyktige aktører i bransjen, sier Camilla Aakre, utviklingssjef bolig i LINK Arkitektur. Et slikt partnernettverk er et viktig steg for å løfte viktige saker innenfor arkitektur- og byutvikling. Det er en gylden mulighet for å skape gode samarbeid, og også utfordre hverandre i jobben med å skape verdiskapende prosjekter.

Lauget er særdeles viktig for Triennalens ambisjon om å mobilisere alle gode krefter i å sette arkitekturens betydning på samfunnets agenda, og samtidig utfordre arkitekturfagets rolle i håndteringen av presserende samfunnsutfordringer.

– De åtte nykommerne representerer på hver sin måte uhyre sterke bidrag til denne mobiliseringen, og vi er veldig glade for at kontorene vil være med på laget fremover!, sier Christian Pagh, direktør i Oslo arkitekturtriennale.

På oppdrag nabolag

Den kommende triennalen i 2022 setter fokus på nabolaget som sted og horisont for å tenke nytt om byene våre. Med arbeidstittelen Oppdrag nabolag - (Re)former for fellesskap utforsker triennalen hvordan vi former stedene vi deler. Med ambisjon om å både engasjere en bredde av fagfelt og byens innbyggere, er triennalen frem mot selve festivalen neste år et åpent laboratorium som utforsker hvordan fremtidens nabolag kan formes - og reformeres.

 

Triennalelauget er Oslo arkitekturtriennales partnernettverk for visjonære arkitektkontorer som vil bidra til å utvikle den arkitektur- og byplanfaglige agendaen i Norden. I Triennalelauget blir medlemmene del av et spesialistnettverk som i kraft av sitt fellesskap innen arkitektur og byutvikling har styrke til å løfte både bykvaliteten og triennalen. Medlemmene får mulighet til å bidra til triennalens program med faglig innhold koblet til triennalens tema, og bidra til å styrke triennalen som en lokal og internasjonal arena – også utover triennaleårene.
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring