Foto: Smedvig Eiendom
Kjetil S. Grønnestad
Publisert: 16.11.2023 

Lettere utleie når folk trives

Smedvig Eiendom la WELL Core-sertifisering til grunn da kontorbygget Løkkeveien 103 i Stavanger sentrum skulle rehabiliteres. Dette ble første prosjektet som oppnådde WELL-sertifisering i Norge på høyeste nivå, Platinum.

– Vi mener WELL Core-sertifisering gir bedre bygg med større fokus på mennesker og miljø, sier Rune Augenstein, innovasjonsdirektør i Smedvig.

Konkurrerer med hjemmekontoret

Under koronapandemien ble mange vant til å jobbe hjemmefra. Det har ført til en mer hybrid arbeidshverdag. Hjemmekontoret er blitt en alvorlig konkurrent for utleiere av kontorlokaler.

For at flere skal foretrekke å sette seg i bilen eller på bussen for å dra på jobb, i stedet for å tusle inn på hjemmekontoret, må kontorbyggene bli mer attraktive. Sertifisering av et bygg ved hjelp av WELL er en måte å få til det på.

– Som eiendomsbesitter mener vi at byggene blir mer attraktive og dermed lettere å leie ut, sier Augenstein.

Hva er WELL

– Den største forskjellen mellom WELL og BREEAM er at vi også sertifiserer og dokumenterer tjenestene som tilbys i driftsfasen. Det kan være mattilbud, tiltak for psykisk helse, bevegelse, hvordan bygget kobler seg til lokalmiljøet og vårt samfunnsansvar, forteller Heather Bergsland som er WELL AP i det Smedvig-eide teknologi- og innovasjonsselskapet Veni.

«AP», som står for «Akkreditert Profesjonell», innebærer at Bergsland har eksamen innen WELL-sertifisering. Hun har en årlig lisens der hun må dokumentere oppdatert kunnskap.

For bygget kan man samle WELL-poeng i ti kategorier for helse og trivsel: luft, vann, lys, ernæring, bevegelse, termisk komfort, akustikk, materialer, mental helse, samfunn og miljø.

Bergsland synes det er vanskelig å fremheve noen få enkelttiltak som gjorde at Løkkeveien 103 oppnådde så høy sertifiseringsgrad. Hun mener det er summen av alle de gode løsningene, som er grunnen til det.

– Dette krever et utvidet integrert samarbeid mellom byggeprosjekt, drift og leietaker. Et godt eksempel er at beslutninger og valg i prosjektet ble gjort med bakgrunn i krav om WELL-standarden sett opp mot kravene til byggeier og leietaker, sier hun.

Ikke dyrere

Det å bruke WELL-sertifisering som rettesnor under rehabiliteringen av Løkkeveien 103, skilte seg i utgangspunktet ingenting fra ordinær rehabilitering. Det bidro heller ikke til lengre byggetid.

– Men det stiller krav til en strukturert prosess der beslutninger tas og implementeres i prosjektet til rett tid. En slik prosess krever også større samspill mellom prosjektets organisasjon og driftsorganisasjonen som skal ha ansvaret for bygget i levetiden, sier Jarl Birkeland, prosjektleder i Smedvig.

Ifølge Birkeland førte ikke WELL-sertifisering til at rehabiliteringen av Løkkeveien 103 ble dyrere. Kostnadene var stort sett administrative.

– I og med at vi får et mer attraktivt produkt, mener vi dette er lønnsomt. WELL kan også brukes som del av den obligatoriske ESG-rapporteringen (Environmental, Social responsibility, Governance). Vi mener derfor dette er lurt, sier prosjektlederen.

Men WELL-sertifisering trenger ikke knyttes opp til rehabilitering. Det kan utføres på alle bygg, selv om det kan være mer krevende å dokumentere for eksisterende bygg som ikke rehabiliteres. For å få bygg WELL-sertifisert bruker man en WELL-rådgiver tilsvarende Heather Bergsland.

God kvalitet i bunn

Løkkeveien 103 er på cirka 6 000 kvadratmeter, inklusive parkeringskjeller. Kontorbygget var nytt i 1986. Rehabiliteringen foregikk fra oktober 2021 til november 2022. Leietaker er Norske Shell AS som har flyttet inn med 250 ansatte.

Ifølge Bergsland var Løkkeveien 103 i utgangspunktet bygget som et kvalitetsbygg. Mange av disse kvalitetene var bevart, slik at Smedvig Eiendom kun trengte å oppdatere med element som var nye siden 1980-tallet.

– Når man i utgangspunktet bygger et bygg med god kvalitet, gir det mye større fleksibilitet og endringsdyktighet. Disse kvalitetene i det opprinnelige bygget gjorde det mye enklere å oppdatere til dagens kvalitet og oppnå sertifisering på Platinumnivå, sier hun.

Trives på jobb

Sjur Berggraf, Norske Shells prosjektleder for det nye hovedkontoret, har tidligere uttalt at bygget fungerer for dem, og at de ansatte trives.

– Det fysiske miljøet her har positiv effekt på samhandling og den menneskelige kontakten. De åpne lokalene gjør at vi ser mer av hverandre og har tettere kontakt. Akustikken er også tilrettelagt slik at det er behagelig å være her, men i all hovedsak er det helheten som fungerer for oss, uttaler Berggraf.

Hans uttalelser harmonerer med ambisjonene til Smedvig Eiendom, som Rune Augenstein er en målbærer av. De, som utleier av kontorlokaler, skal sette de ansattes helse og trivsel i fokus og etterstrebe å tilby så gode lokaler som mulig.

– Nitti prosent av kostnadene til en bedrift er tross alt lønnskostnader. Vi mener derfor det er smart å utforme lokalene slik at de ansatte kan yte best mulig når de er på jobb. Vi synes WELL-sertifiseringen er den sertifiseringen som best ivaretar og dokumenterer våre ambisjoner, sier innovasjonsdirektøren.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring