Illustrasjon: Mestres Wåge Arquitectes/Mendoza Partida/BAX
Rigmor Sjaastad Hagen
Publisert: 25.05.2023 

Kornsiloen vakte oppsikt i 1935 – nå får den nytt liv

Hvordan forvandle en gammel kornsilo til et moderne kunstmuseum? Det har Magnus Wåge i Mesters Wåge Arquitectes fått bryne seg på.

I 2016 ble det lyst ut arkitektkonkurranse i forbindelse med ombygging av en gammel kornsilo på Odderøya i Kristiansand. Siloen skal bli et morderne kunstmuseum og blant annet huse samlingen til Nicolai Tangen og Sørlandet Kunstmuseums faste samlinger.

Daglig leder Magnus Wåge i Mestres Wåge Arquitectes, som vant konkurransen sammen med Mendoza Partida og BAX, forteller at siloen var designet av Korsmo og Aarsland arkitekter. De var ledende funksjonalistarkitekter, og bygget vakte oppsikt da det stod klart i 1935, særlig på grunn av glideforskalingsteknikken på sylindrene.

Silosal

Men hvordan gjøre om en gammel kornsilo til kunstmuseum? Hvilke grep måtte arkitektene gjøre? Hvilke løsninger er valgt?

Illustrasjon: Mestres Wåge Arquitectes/Mendoza Partida/BAX

– Selve kornsiloene var, etter vår vurdering, ikke lett å bruke til utstilling, på grunn av dimensjon og akustikk. Vi bestemte oss derfor for å benytte siloen som en sentral skulptur og legge museet og utstillingsrommene i tilknytning til det, sier Wåge.

Løsningen ble å fjerne den nedre delen av sylindrene, et teknisk svært krevende arbeid, med mye betongskjæring. Entreprenør Kruse og Smith har, sammen med ingeniører, sydd inn et nytt bjelkelag som er etterspent. Silosalen er 220 kvadratmeter og blir som et plaza for prosjektet. Derfra ser man rett opp i silosylindrene. Det er altså gjort en stor, konstruktiv endring i bygget.

– Fjerning av nedre del av sylindrene gjør at vertikale krefter må føres ut og ned i yttervegg. De gjenværende sylindrene som henger over silosalen må fungere som en bjelke. «Sylinderbjelken» bindes sammen av to operasjoner: et retikulært etterspent bjelkelag som er flettet inn i bunnen av gjenværende sylindre og et nytt betongdekke i toppen av sylindrene, som i hovedsak tar trykkrefter. Disse operasjonene har krevd virtuose betongarbeider.

Glasstak

Øverst i tre av sylindrene er det glasstak, som slipper dagslyset inn. Én av sylindrene har fått vindeltrapp. Sylindrene er 38 m høye i yttervegg. 19,6 meter av den nederste delen er skåret vekk for å skape silosalen. Kun deler av yttervegg gjenstår her.

– Det mest utfordrende har vært å få de strukturelle endringene i siloen til å bli en del av uttrykket. Gammel og ny konstruksjon blir en del av det nye uttrykket i bygget, og konstruksjonen er en del av arkitekturen. Vi har bevart strukturen i den gamle betongen på innsiden i bygget, noe som gir følelse av historien til bygningen, og knytter ny og gammel tid sammen, sier Wåge.

Utstillingsrom

Arkitektene har jobbet for å lage godt flyt for publikum, og stilt høye krav til belysning og akustikk. Utstillingslokalene ligger over fire etasjer, med sju-åtte rom i hver etasje.

– Mange typer kunst ønsker diskrete rom, og skal ikke konkurrere med omgivelsene. Skulpturen eller kunsten skal være i sentrum. Kunsten som skal inn i Kunstsiloen skal tåle å stå sammen med en mer karaktersterk geometri.

Spesialdesign

Det mest innovative grepet i prosjektet er fjerningen av deler av sylindrene. Det åpner for ny bruk og opplevelse av siloen.

– Ellers har vi kost oss med blant annet spesialdesignede ekstruderte aluminiumsprofil i fasade og andre nytolkninger av materialer vi kan knytte til den industrielle historikken. Vi har jobbet mye med å uttrykke forholdet mellom enkle, rasjonelle utstillingsrom og den geometrisk spennende siloen. Dette er kjernen i arkitekturen her.

Nytt og gammelt

Der sylindrene er skåret av er det kommet på plass et nytt avstivningslag. Oppå bygget blir det eventareal for ulike arrangement.

– Vi har lagt vekt på å bruke materialer som står i relasjon til byggets historie. I selve siloen er original, glideforskalet betong bevart på innsiden. Nye støttekonstruksjoner til siloen er utført i betong som også blir eksponert i interiøret. Sammenflettingen av ny og gammel betong blir synlig og får fram fortellingen om ombyggingen fra kornsilo til kunstsilo. I eksteriør er det valgt å bruke forblendingsvegger av tynnpusset tegl slik det var på det opprinnelige lagerbygget,. Det nye tilbygget på østsiden er kledd i en spesialdesignet bølgefasade i natureloksert aluminium.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring