Meny
Kontrakt signert: Viktig milepæl for nytt Aker sykehus

Emner
Sykehus

Publisert
31.januar.2018

Kontrakt signert: Viktig milepæl for nytt Aker sykehus

Startskuddet for nytt Aker sykehus gikk i formiddag, da kontrakten for arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester for konseptfasen av prosjektet ble signert med Helse Sør-Øst RHF.

Fem prosjektgrupper leverte tilbud til konseptfasen for nytt lokalsykehus på Aker sykehus. Prosjektgruppen som trakk det lengste strået ledes av Nordic – Office of Architecture, med COWI, AART architects, Norconsult, Bjørbekk Lindheim, og Metier OEC AS som samarbeidspartnere. Helse Sør-Øst RHF er oppdragsgiver.

Prosjekteringsgruppen utgjør samlet Norges største rådgivingsmiljø innenfor sykehusplanlegging, og nøkkelpersonene som er tilbudt i prosjektet har lang erfaring fra de største sykehusprosjektene i Norge og Danmark. Nordic samarbeider i forskjellige konstellasjoner med COWI, AART og Norconsult på en rekke store sykehusprosjekter, blant annet Stavanger Universitetssykehus, Sykehuset i Nordmøre og Romsdal og Oslo Storbylegevakt samt videre utbygging av Førde sjukehus.

– Vi har hatt meget god respons på konkurransen, og konstaterer at vi i dag har kontrahert en erfaren og kompetent prosjekteringsgruppe, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.

Arbeidet med nytt lokalsykehus på Aker vil begynne med en innledende mulighetsstudie av tre alternative utbyggingsløsninger. Videre vil ett alternativ bli utviklet til et komplett skisseprosjekt.

Aker sykehus er en del av Oslo Universitetssykehus HF (OUS). OUS skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Prosjektet vil også ha et klart grensesnitt mot storbylegevakta som parallelt er under planlegging av Nordic og COWI. I tillegg vil prosjektet ha klare grensesnitt mot konseptfasen for Gaustad sykehus, som vil pågå parallelt.

Prosjektgruppen vil arbeide fra et felles prosjektkontor hos Nordic – Office of Architecture.

Sitater fra prosjektgruppen

– Vi er veldig stolte over å lede teamet som skal utvikle konseptet for et flott og fremtidsrettet sykehus på Aker. Med vår erfaring og veletablerte samarbeid innad i gruppen er vi godt rustet til å gjennomføre oppgaven. Vi ser frem til å utvikle et prosjekt til glede for både Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF og Oslos innbyggere. Vi har fått tildelt en fantastisk tomt med alle muligheter til å utvikles til et effektivt og helsebringende sykehus, sier Hanne Hemsen, arkitekt og partner i Nordic – Office of Architecture.

– Aker vil bli et svært viktig sykehus for mange av Oslos innbyggere. Vi ser frem til å utvikle et brukervennlig, bærekraftig og effektivt konsept, som gjør at Aker vil bli et fremtidsrettet sykehus med løsninger som vil leve i mange år. Vi skal bruke det beste av våre erfaringer fra noen av landets foregangsprosjekter innen helse- og sykehusbygg, som nytt Østfold sykehus og Stavanger Universitetssykehus, for å lykkes, sier Kirsti Engebretsen Larssen, leder for divisjon Bygninger i COWI.

– Vi ser med stor forventning frem til å ta fatt på denne spennende oppgaven som planlegging og utvikling av nytt sykehus på Aker er. Vi vil bidra med våre fremste fagpersoner i tett samspill med oppdragsgiver Helse Sør-Øst og våre samarbeidspartnere i teamet med et klart mål om å levere det beste sykehuset for Oslos innbyggere, konserndirektør i Norconsult, Bård S. Hernes.

– Vi gleder oss til å ta fatt på den viktige oppgaven med å utvikle et helhetlig konsept for nytt sykehus på Aker i et sterkt tverrfaglig samarbeid. Gjennom plan- og utredningsarbeidet skal vi fokuserer på et gode sammenhenger mellom bygg og landskap slik at tomten disponeres optimalt for alle sykehusfunksjoner samtidig som kvaliteter i uteområdet ivaretas og utvikles på best mulig måte, sier Line Løvstad Nordbye, daglig leder i Bjørbekk og Lindheim.

– Med Aker sykehus åpner vi for nye perspektiver på hvordan man kan skape et både empatisk og effektivt helsebygg. Det gjør vi med et sterkt team av samarbeidspartnere, hvor vi sammen trekker på erfaring fra flere av Nordens største helsebygg. Vi ser derfor frem til at ta vårt gode samarbeide med inn i utviklingen av Aker sykehus, så vi sammen kan skape de beste rammer for morgendagens helsetilbud – til glede for Helse Sør-Øst og Oslos mange innbyggere, sier Torben Skovbjerg Larsen i AART.

– Vi gleder oss over å bli med på laget med utvikling av Aker som lokalsykehus for mange av Oslos innbyggere. Gjennom de siste 25 årene har vi bidratt med spesialkompetanse innen prosjektledelse ved utvikling av sykehus – vi ønsker å benytte våre erfaringer for å sikre riktig valg av prosjekt. Vi gleder oss videre sammen med prosjektgruppen å bistå Helse Sør Øst med en god rådgivning, sier Svein Petter Raknes i Metier OEC AS.

Les Også

Mer realist enn optimist styrer Sykehusbygg

– Jeg er vel mer en realist enn optimist i grunnen. Og jeg har ikke kjedet meg i de 25 årene jeg har vært i byggebransjen til nå. Jeg går til denne oppgaven med forventninger og ydmykhet, og har møtt massevis av fantastiske medarbeidere og kolleger.

Les Også

Nytt psykiatribygg i Tønsberg tas i bruk

I midten av mai tas den moderne og brukertilpassede psykiatribygget ved Sykehuset i Vestfold i bruk. Nybygget på 12 000 kvadratmeter inneholder sykehusfunksjoner innen psykisk helsevern.

På Forsiden Nå

Byggenæringen passerer 500 milliarder

Prognoser for byggenæringen viser fortsatt vekst i årene fremover, selv om 2018 ble et hvileskjær. – Etter mange år med sterk vekst roet markedet seg litt i 2018. Mangel på arbeidskraft og høyere rente dempet aktiviteten, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

På Forsiden Nå

​BREEAM-NOR 2016 versjon 1.2 er lansert

Grønn Byggallianse mottar stadig tilbakemeldinger om mindre feil og mangler i BREEAM-NOR 2016-manualen. Flesteparten av disse er nå innarbeidet i en versjon 1.2, som er tilgjengelig for nedlastning fra deres nettside. Manualen er tilgjengelig både på engelsk og norsk.

På Forsiden Nå

BIM-prosjektering sikrer fremtidens suksess i byggebransjen

Allerede i 2025 kommer mer enn 70 % av alle større prosjekter i Skandinavia å bruke 3D-modellering i planleggingen. For å optimalisere kundenes muligheter har Xella gjort flere BIM-objekter tilgjengelige og utnevnt Rasmus Jensen som Digital Transformation Manager for Skandinavia med fokus på BIM og større prosjekter. Satsningen skal gjøre det enklere for kunden å ta del av fordelene med Xellas byggesystem og sikre et vellykket prosjekteringsforløp fra start til slutt.

På Forsiden Nå

Fornyet åremål for statsbyggsjef

Statsbyggs administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen har fått forlenget sitt åremål med en ny seksårsperiode.

På Forsiden Nå

8 nominerte til Byggenæringens Innovasjonspris 2019

Bærekraft, konkurransekraft og verdiskapning står i fokus når juryen til Byggenæringens Innovasjonspris var samlet i forrige uke for å velge ut åtte finalister til Byggenæringens Innovasjonspris 2019.