Vakkert og praktisk: Dette bekkeløpet på Ensjø i Oslo lå tidligere i rør. Åpne bekker tar unna mer regn og legger bedre til rette for fugler og insekter. Foto: Hanne G. Wells / Standard Norge
Emner
Publisert
02.jun.2020

Klimatilpassede uterom med ny Norsk Standard

Norsk Standard for blågrønn faktor skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann. Målet er at naturbaserte løsninger velges oftere.

I byggeprosjekter finnes det et bredt spekter av virkemidler for et sunnere utemiljø og klimatilpasning, men de blir ikke alltid valgt.

– Med standarden for blågrønn faktor vil det bli enklere for kommuner å stille krav om klimatilpasninger i nye byggeprosjekter. Målet er at naturbaserte løsninger velges oftere, sier prosjektleder i Standard Norge, Hanne G. Wells.

Norsk Standard for blågrønn faktor er utviklet av en bredt sammensatt komité av eksperter fra grøntanleggs- og byggebransjen.

Verktøy for planlegging

Den nye standarden, NS 3845, skal bidra til bedre håndtering av overvann og bevaring, forbedring og opparbeidelse av vegetasjon. Beregningsmetoden i standarden brukes i tidlig detaljplanlegging av et byggeprosjekt. Kravet til blågrønn faktor gir føringer for bruk av åpen overvannshåndtering og vegetasjonselementer uten å angi spesifikke løsninger.

– Dermed kan arkitekten og landskapsarkitekten bruke kravet for å planlegge «grønnere bygg» og flerfunksjonelle uteområder som kan håndtere villere og våtere klima, sier Wells.

Lik praksis

I dag foreligger flere versjoner av blågrønn faktor. Bakgrunnen for arbeidet i standardiseringskomiteen var ønsket om å sikre enhetlig bruk av virkemiddelet. Komiteen, som har bestått av anleggsgartnere, landskapsarkitekter, produsenter, ingeniører, arkitekter og representanter fra forskning og undervisning, har utarbeidet standarden tilpasset norsk klima og forhold.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring