BRANNTEKNISK RÅDGIVER

Vil du jobbe i et av Norges ledende fagmiljøer innen brannsikring? Da kan dette være det neste skrittet i din karriere! 

BLI EN DEL AV EN AV VÅRE SEKSJONER INNEN BRANNTEKNIKK

COWI har et av Norges ledende fagmiljø innen brannsikring. Vårt brannsikringsteam planlegger komplett brannsikkerhet med prosjektering av tiltak innen alle fagdisipliner. Vi har sentral godkjenning for høyeste tiltaksklasse og kan foreta brannteknisk prosjektering av alternative løsninger ved analyse og simulering. Det gir frihet i utformingen av bygninger og ivaretar arkitektoniske og praktiske behov. COWI jobber i store spennende prosjekter som blant annet Nytt Regjeringskvartal, Fornebubanen, flere Sykehusbygg, Avinor, skoler/barnehager, sykehjem og har flere store rammeavtaler.

FÅ SPENNENDE OG UTVIKLENDE ARBEIDSOPPGAVER
I en stilling som branningeniør i COWI blir du en del av vårt globale team av eksperter, og du arbeider i tett samarbeid med seksjonsleder og øvrige kollegaer. Din hovedoppgave vil være prosjekteringsoppgaver og disiplinledelse innen brannsikring. I tillegg vil du kunne delta i tilbuds og salgsarbeid og være en spydspiss for COWIs øvrige fag i tidligfase av prosjekter. Lokasjonsmessig er vi også åpne for andre byer enn Bergen som kontorsted, og er du en selvgående ressurs med litt erfaring så kan du i prinsippet befinne deg hvor som helst i landet og jobbe over teams med dine kollegaer.

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN
Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å lære av de beste.
For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være selvstendig, løsningsorientert, lærings- og samarbeidsvillig. Kommersiell interesse og teft er en fordel.
Du bør dessuten ha følgende ferdigheter:

  • Du er utdannet sivilingeniør/ingeniør innen brannteknikk/relevant spesialisering
  • Optimalt sett har du minimum 5 års erfaring fra rådgivermiljø eller annen kunnskapsbedrift, men vi er også åpne for å ta inn nyutdannete. Rolle og ansvar tilpasses senioritet og ønsker.
  • Du snakker og skriver flytende norsk og engelsk

COWI SOM ARBEIDSPLASS
COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig miljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
  • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.